76.

برآورد تأثیر آزادسازی نرخ سود (بهره) بر سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی ایران (با استفاده از سیستم معادلات همزمان)

دوره 8، شماره 31، زمستان 1387، صفحه 29-57

77.

برآورد حجم پولهای کثیف در ایران

دوره 7، شماره 27، زمستان 1386، صفحه 119-142

78.

برآورد خط فقر مطلق بر مبنای خط فقر غذایی با استفاده از برنامه‎ریزی ریاضی: مطالعه موردی مناطق شهری استان مازندران

دوره 22، شماره 71، تابستان 1396، صفحه 65-80
اسمعیل ابونوری؛ میلاد شهرازی

79.

برآورد رابطه بلندمدت بین صادرات و شاخص‌های کیفیت زیست‌محیطی؛ مطالعه موردی ایران (1350-1386)

دوره 15، شماره 44، پاییز 1389، صفحه 67-83

80.

برآورد رفتار نرخ ارز واقعی در ایران

دوره 6، شماره 22، پاییز 1385، صفحه 229-255

81.

برآورد کارایی بانک‌های ایران و عوامل مؤثر بر آن

دوره 7، شماره 25، تابستان 1386، صفحه 127-155

82.

برآورد کششهای قیمتی و درآمدی تجارت متقابل ایران و اعضای اکو با استفاده از داده‌های تابلویی

دوره 9، شماره 33، تابستان 1388، صفحه 247-266

83.

بررسی آثار شوک های کوتاه مدت و بلند مدت بر الگوی عرضه و تقاضای کل در اقتصاد ایران

دوره 10، شماره 38، پاییز 1389، صفحه 87-116

84.

بررسی اثرات اجرای سیاست های کلی اصل 44 بر متغیر های کلان اقتصادی با استفاده از رهیافت مدل CGE

دوره 10، شماره 38، پاییز 1389، صفحه 15-38

85.

بررسی اثرات تورم بر کسری بودجه از لحاظ درآمد و مخارج دولت در اقتصاد ایران

دوره 5، شماره 18، پاییز 1384، صفحه 81-111
محمدتقی ضیائی بیگدلی؛ نصراله مقصودی

86.

بررسی اثرات رشد اقتصادی، مصرف انرژی و درجه باز بودن تجاری بر کیفیت محیط زیست در ج. ا. ایران

دوره 1، شماره 3، تابستان 1391، صفحه 89-106
محمدعلی متفکرآزاد؛ رباب محمدی خانقاهی

87.

بررسی اثرات نامتقارن نوسانات دلار و یورو بر تولید و قیمت در ایران: رهیافت غیرخطی مارکوف سوییچینگ

دوره 12، شماره 46، پاییز 1391، صفحه 117-140
فیروز فلاحی؛ پرویز محمدزاده؛ علی رضازاده؛ سیاوش محمدپور؛ محمدحسین شررخواه

88.

بررسی اثرات نوسانات نرخ بهره در اقتصاد ایران در چارچوب یک مدل کلان اقتصادی

دوره 8، شماره 30، پاییز 1387، صفحه 197-217

89.

بررسی اثر بازبودن تجاری بر متغیرهای کلان در اقتصاد ایران (1386-1340)

دوره 14، شماره 43، تابستان 1389، صفحه 1-21

90.

بررسی اثر تغییرات درآمدهای نفتی بر نرخ ارز حقیقی در اقتصاد ایران

دوره 7، شماره 26، پاییز 1386، صفحه 103-130

91.

بررسی اثر تغییر نرخ تسهیلات اعتباری بانک‌ها بر سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن

دوره 8، شماره 31، زمستان 1387، صفحه 59-89

92.

بررسی اثر ساخت نسبی جمعیت روی تابع بلندمدت مصرف

دوره 6، شماره 22، پاییز 1385، صفحه 45-70

93.

بررسی اثر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی ایران از مسیر بازارهای مالی

دوره 9، شماره 33، تابستان 1388، صفحه 171-188

94.

بررسی اثر شوکهای قیمتی نفت و تحریم های اقتصادی بر رژیم های بیکاری در ایران با استفاده از رهیافت مارکوف سوئیچینگ

دوره 7، شماره 26، بهار 1397، صفحه 156-131
یونس نادمی؛ هانیه صداقت کالمرزی

95.

بررسی اثر فعالیتها و سیاستهای اقتصادی دولت بر رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی (مطالعه موردی اقتصاد ایران)

دوره 7، شماره 26، پاییز 1386، صفحه 181-211

96.

بررسی اثر کاهش ارزش پول ملّی بر تراز تجاری ایران با شش شریک منتخب تجاری (روش خودرگرسیونی با وقفه‌های توزیعی)

دوره 15، شماره 45، زمستان 1389، صفحه 77-102

97.

بررسی ارتباط بین صادرات، درجه و ضمانت اعتبارات صادراتی

دوره 9، شماره 32، بهار 1388، صفحه 239-261

98.

بررسی ارتباط پویای محصول و آلودگی در چارچوب یک الگوی رشد: آزمون فرضیه زیست‌محیطی کوزنتس برای اقتصاد ایران

دوره 2، شماره 7، تابستان 1392، صفحه 171-197

99.

بررسی ارتباط غیرخطی بین متغیرهای کلان اقتصادی و اندازه دولت در ایران

دوره 23، شماره 75، تابستان 1397، صفحه 21-50
حسن حیدری؛ آرش رفاح کهریز

100.

بررسی اقتصاد زیرزمینی از دو روش شکاف درآمد هزینه خانوار و نسبت نقد

دوره 6، شماره 23، زمستان 1385، صفحه 133-162

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.