1.

اثرات زیست محیطی مصارف خانوارها با توجه به توسعه گازرسانی: یک تحلیل داده- ستانده

دوره 1، شماره 1، پاییز 1395، صفحه 47-63

2.

اثر فرهنگ طبیعت‌گردی بر حفاظت از پارک‌های ملّی

دوره 14، شماره 48، زمستان 1398
مهدی کروبی

3.

برآورد ارزش اقتصادی طاق بستان با استفاده از روش B (CVM) ارزش گذاری مشروط

دوره 9، شماره 26، تابستان 1393، صفحه 83-96
عباس آزادی؛ علی امامی میبدی؛ فرهاد آزادی؛ مهدی خاکساری

4.

برآورد ارزش تفریحی پارک ساعی در تهران با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط(CV)

دوره 12، شماره 36، پاییز 1387، صفحه 187-202

5.

بررسی ارتباط میان رشد اقتصادی، آزادسازی تجاری و آلودگی محیط زیست: بررسی کشورهای منتخب منطقه خاورمیانه

دوره 2، شماره 6، بهار 1392، صفحه 183-207

6.

بررسی تطبیقی اجرای اصل احتیاط زیست محیطی در پرتو آرا و تصمیمات مراجع بین المللی

دوره 15، شماره 40، پاییز 1392، صفحه 141-164
محمد حسین رمضانی قوام آبادی

7.

بررسی جایگاه اصل همکاری در حقوق بین الملل محیط زیست

دوره 15، شماره 39، تابستان 1392، صفحه 61-90
دکتر سید عباس پورهاشمی؛ سحر زارعی؛ یلدا خلعتبری

8.

بررسی ظرفیت‌های اقتصادی اجتماعی تعاونی‌ها در برقراری توسعۀ پایدار، دکتر کاوۀ سرمست

دوره 2، شماره 8، پاییز 1390، صفحه 121-152

9.

بررسی عوامل تأثیرگذار بر رابطه میان رشد اقتصادی و کیفیت زیست‌محیطی

دوره 14، شماره 42، بهار 1389، صفحه 169-188

10.

برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری جنگ هم پیوند با سایر جاذبه ها در استان ایلام

دوره 8، شماره 22، تابستان 1392، صفحه 142-168
علی حاجی نژاد؛ مجتبی جاودان؛ برزو سبزی

11.

تأثیر تحریمهای وضع شده علیه ایران بر محیط زیست، انرژی و انتقال تکنولوژی از منظر حقوق بین الملل

دوره 16، شماره 46، تابستان 1394، صفحه 103-123
علی مشهدی؛ مهناز رشیدی

12.

تحلیل مسئولیتهای اخلاقی انسان در تعامل با محیط زیست با تکیه بر آیات قرآن کریم

دوره 10، شماره 39، زمستان 1398، صفحه 92-109
سید احمد هاشمی علی آبادی

13.

تعهدات زیست محیطی شرکتهای فراملی در حقوق بین الملل محیط زیست

دوره 16، شماره 46، تابستان 1394، صفحه 81-101
محمدعلی صلح چی؛ مهرداد محمدی

14.

جایگاه محیط زیست در سازمان تجارت جهانی

دوره 15، شماره 41، پاییز 1393، صفحه 169-236
زهرا محمودی کردی

15.

جبران خسارات زیست‌محیطی بر اساس طرح 2006 کمیسیون حقوق بین‌الملل مبنی بر اصول تخصیص زیان در موارد آسیب فرامرزی ناشی از فعالیت‌های خطرناک

دوره 19، شماره 55، تابستان 1396، صفحه 141-165
عطیه شاه حسینی؛ علی مشهدی

16.

سیاست تقنینی کیفری ایران در صیانت از منابع آب با عنایت به اسناد بینالمللی

دوره 1، شماره 3، تابستان 1392، صفحه 119-141
ابوالفتح خالقی؛ حجت الله رشنوادی

17.

شکاف نگرش، دانش و رفتار زیست محیطی گردشگران

دوره 8، شماره 22، تابستان 1392، صفحه 142-168
محمد فاضلی؛ سحر جعفر صالحی

18.

عدالت بین‌نسلی در استفاده از محیط زیست از نگاه آیات و روایات

دوره 7، شماره 23، تابستان 1395، صفحه 55-78
اشکان نعیمی؛ حمیدرضا قاسمی

19.

محیط زیست و برنامه‏ های توسعه در ایران

دوره 1، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 105-142
اسفندیار جهانگردContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.