1.

اقتصاد مبتنی بر بازار و کاستیهای حقوق خصوصی

دوره 8، شماره 19، بهار 1385، صفحه 41-89
محمود باقری

2.

تبیین قواعد عمومی تشکیل قراردادهای توزیع باتاکید بر قواعدحقوق رقابت

دوره 7، شماره 26، بهار 1398، صفحه 243-270
محسن قاسمی

3.

تحلیل رقابتی تحدیدات ممنوع در قراردادهای لیسانس فناوری

دوره 1، شماره 1، پاییز 1391، صفحه 65-104
میرقاسم جعفرزاده؛ ابراهیم رهبری

4.

شرط مبادله‌ی پیشرفت‌ها در قراردادهای مجوز بهره‌برداری از حق اختراع

دوره 4، شماره 13، زمستان 1394، صفحه 37-59
مصطفی بختیاروند؛ مجید سربازیان

5.

مبانی فقهی پیوند اعضا از مردگان مغزی و تحلیل ماده واحده راجع به پیوند اعضاء مصوب 1379

دوره 1، شماره 1، پاییز 1391، صفحه 106-127
علی اصغر حاتمی؛ ندا مسعودی

6.

مراجع رقابتی و تعدیل ادغامهای پیشنهادی (با تأکید بر مسائل حوزه مالکیتهای فکری)

دوره 7، شماره 25، زمستان 1397، صفحه 89-116
ابراهیم رهبری

7.

نقد قانون سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ایران ( قانون خصوصی سازی) از منظر رابطه مالکیت فکری و حقوق رقابت

دوره 13، شماره 33، تابستان 1390، صفحه 138-168
دکتر محسن صادقی؛ صادق شمشیری


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.