کلیدواژه‌ها = آموزش
تعداد مقالات: 34

1

اثر بخشی آموزش به شیوه یادگیری مشارکتی و نقشه مفهومی فردی بر انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

فناوری آموزش و یادگیری
دوره 1، شماره 2، بهار 1394، صفحه 139-158
مسیب یارمحمدی واصل؛ آرزو محمدی؛ رسول کردنوقابی؛ محمد جمشیدی مقدم
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/jti.2015.1599

2

اثربخشی آموزش خلاقیت بر افزایش توانایی حل‌مساله در کودکان

مطالعات پیش دبستان و دبستان
دوره 1، شماره 4، تابستان 1395، صفحه 69-82
مریم سادات کیافر؛ سید محسن اصغری نکاح
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/soece.2016.7756

3

اثر‏بخشی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر درک مطلب دانش‎آموزان پسر دوم راهنمایی منطقه 11 آموزش و پرورش شهر تهران

فصلنامه روان شناسی تربیتی
دوره 6، شماره 18، پاییز 1389، صفحه 130-154
دکتر نورعلی فرخی

4

اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی و خلاقیت بر خود پندارۀ تحصیلی

فصلنامه روان شناسی تربیتی
دوره 11، شماره 36، تابستان 1394، صفحه 213-221
مهشید جاه‌طلب ضیابری؛ حسن احدی؛ محسن مشکبید حقیقی

5

اثر بخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر بهبود عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه

فصلنامه روان شناسی تربیتی
دوره 9، شماره 30، زمستان 1392، صفحه 187-106
محمد سعید احمد
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/jep.2013.6053

6

اثربخشی آموزش مهارت‏های شناختی و فراشناختی بر میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین کارکنان بیمه مرکزی ایران

فصلنامه روان شناسی تربیتی
دوره 6، شماره 18، پاییز 1389، صفحه 30-39
دکتر اسماعیل زارعی زوارکی؛ دکتر داریوش نوروزی؛ ایام قویدل

7

ارزیابی وضعیت آموزش راهنمایان گردشگری در ایران با رویکرد ارایه الگوی آموزشی در سطح دانشگاهی

مطالعات مدیریت گردشگری
دوره 9، شماره 28، زمستان 1393، صفحه 115-144
سید صادق حسینی

8

اعتبارسنجی الگوی آموزش نیروی انسانی با رویکرد شایستگی

مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)
دوره 22، شماره 71، پاییز 1392، صفحه 49-73
مانی ارمان؛ محبوبه خسروی

9

آموزش و مشاوره با نوجوانان در زمینه ارتباط با جنس مخالف

فصلنامه روان شناسی تربیتی
دوره 1، شماره 1، پاییز 1384، صفحه 105-122
محمود گلزاری
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/jep.2005.5955

10

اندازه گیری برخورداری آموزشی سرمایه انسانی در ایران

پژوهشهای اقتصادی ایران
دوره 7، شماره 23، تابستان 1384، صفحه 193-219

11

انقلاب مشروطیت و اعتراض علیه جایگاه آموزشی و تربیتی زنان در ایران (1285-1287)

فصلنامه علوم اجتماعی
دوره 24، شماره 79، زمستان 1396، صفحه 113-152
محمد بیطرفان؛ سهراب یزدانی؛ حسین مفتخری؛ حجت فلاح توتکار
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/qjss.2017.19493.1501

12

برآورد سهم سرمایه انسانی در رشد اقتصادی ایران طی سالهای 1345 - 1380

پژوهشهای اقتصادی ایران
دوره 5، شماره 17، زمستان 1382، صفحه 79-98

13

برآورد کیفیت زندگی استان‌های کشور با استفاده از مدل تحلیل کلی فازی، حسین صادقی، ارشک مسائلی، مهدی باسخا، مرجان کردبچه

برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی
دوره 5، شماره 20، پاییز 1393، صفحه 153-180
شناسه دیجیتال (DOI): شماره20پاییز1393

14

بررسی مهارت خواندن و اهمیت آن در آموزش زبان خارجی

متن پژوهی ادبی
دوره 5، شماره 14، زمستان 1379، صفحه 13-35
رضا صحرائی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/ltr.2001.6232

15

بررسی نسلی تاثیر آموزش بر رفاه مصرفی خانوارهای شهری

پژوهشهای اقتصادی ایران
دوره 20، شماره 63، تابستان 1394، صفحه 89-120
حسین راغفر؛ میرحسین موسوی؛ بتول آذری بنی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/ijer.2015.4095

16

بررسی نقش زمینه‌های اجتماعی - فرهنگی مدیران SMEها بر کارآفرینی شرکتی

مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)
دوره 23، شماره 76، زمستان 1393، صفحه 29-57
عبدالرضا میری؛ محمد داورزنی؛ اسماعیل سبزیکاران

17

بررسی نقش و تاثیر هزینه های آموزش رسمی بر رضد اقتصادی در ایران طی سال های (1342-1377)

پژوهشهای اقتصادی ایران
دوره 4، شماره 11، تابستان 1381، صفحه 95-114

18

تأثیر آموزش نقشه مفهومی به عنوان شیوه ای پس شنیداری بر درک شنیداری فراگیران زبان خارجی

متن پژوهی ادبی
دوره 9، شماره 24، تابستان 1384، صفحه 87-104
منصور فهیم
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/ltr.2005.6710

19

تأثیر بازی‌های رایانه‌ای آموزشی چندکاربره تحت وب بر یادگیری و انگیزش دانش‌آموزان

مطالعات رسانه‌های نوین
دوره 3، شماره 11، پاییز 1396، صفحه 195-223
صلاح اسمعیلی گوجار؛ خدیجه علی آبادی؛ سعید پورروستائی اردکانی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/cs.2017.22377.232

20

تحلیل تطبیقی نقش مؤلفه‌های اقتصاد دانش‌محور بر رشد اقتصادی

پژوهشهای اقتصادی ایران
دوره 16، شماره 47، تابستان 1390، صفحه 1-29

21

تعیین و اندازه گیری شاخص های کیفیت خدمات servqual

مطالعات مدیریت صنعتی
دوره 1، شماره 2، پاییز 1382، صفحه 1-19
سید محمد اعرابی؛ شهرام اسفندیاری

22

حقوق کودکان در مخاصمات مسلحانه

پژوهش حقوق عمومی
دوره 8، شماره 18، بهار 1385، صفحه 139-179
مجتبی مروت

23

رواداری (تلورانس) در نظام بین المللی حقوق بشر

پژوهش حقوق عمومی
دوره 15، شماره 40، پاییز 1392، صفحه 71-113
سهیلا گل پور؛ رضا اسلامی

24

زنان و شاخص های توسعه در ایران و ترکیه، سمیه سادات شفیعی، زهرا پورباقر

برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی
دوره 6، شماره 21، زمستان 1393، صفحه 111-125

25

ظرفیت سازی اجتماعی و سیاسی برای دیپلماسی آب و محیط زیست جهت حل معضل ریزگردها

فصلنامه علوم اجتماعی
دوره 24، شماره 77، تابستان 1396، صفحه 244-284
محمد ابراهیم بنی حبیب؛ نرگس دولت آبادی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/qjss.2018.14229.1344

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.