کلیدواژه‌ها = آموزش
تعداد مقالات: 39

1

اثر بخشی آموزش به شیوه یادگیری مشارکتی و نقشه مفهومی فردی بر انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

دوره 1، شماره 2، بهار 1394، صفحه 139-158
مسیب یارمحمدی واصل؛ آرزو محمدی؛ رسول کردنوقابی؛ محمد جمشیدی مقدم
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/jti.2015.1599

2

اثربخشی آموزش خلاقیت بر افزایش توانایی حل‌مساله در کودکان

دوره 1، شماره 4، تابستان 1395، صفحه 69-82
مریم سادات کیافر؛ سید محسن اصغری نکاح
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/soece.2016.7756

3

اثر‏بخشی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر درک مطلب دانش‎آموزان پسر دوم راهنمایی منطقه 11 آموزش و پرورش شهر تهران

دوره 6، شماره 18، پاییز 1389، صفحه 130-154
دکتر نورعلی فرخی

4

اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی و خلاقیت بر خود پندارۀ تحصیلی

دوره 11، شماره 36، تابستان 1394، صفحه 213-221
مهشید جاه‌طلب ضیابری؛ حسن احدی؛ محسن مشکبید حقیقی

5

اثر بخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر بهبود عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه

دوره 9، شماره 30، زمستان 1392، صفحه 187-106
محمد سعید احمد
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/jep.2013.6053

6

اثربخشی آموزش مهارت‏های شناختی و فراشناختی بر میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین کارکنان بیمه مرکزی ایران

دوره 6، شماره 18، پاییز 1389، صفحه 30-39
دکتر اسماعیل زارعی زوارکی؛ دکتر داریوش نوروزی؛ ایام قویدل

7

ارزیابی تاثیرگذاری اقتصاد دانش‌بنیان بر رشد اقتصادی در چارچوب مدل رشد درون‌زای گسترش‌یافته

دوره 18، شماره 68، بهار 1397، صفحه 187-218
علی اصغر سالم
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/joer.2018.8691

8

ارزیابی وضعیت آموزش راهنمایان گردشگری در ایران با رویکرد ارایه الگوی آموزشی در سطح دانشگاهی

دوره 9، شماره 28، زمستان 1393، صفحه 115-144
سید صادق حسینی

9

آسیب‌شناسی وضعیت آموزش و برنامه درسی دوره پیش از دبستان ایران

دوره 2، شماره 6، زمستان 1395، صفحه 1-31
سلمان آخش؛ علی حسینی خواه؛ عفت عباسی؛ نعمت الله موسی پور
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/soece.2018.22077.1127

10

اعتبارسنجی الگوی آموزش نیروی انسانی با رویکرد شایستگی

دوره 22، شماره 71، پاییز 1392، صفحه 49-73
مانی ارمان؛ محبوبه خسروی

11

آموزش و مشاوره با نوجوانان در زمینه ارتباط با جنس مخالف

دوره 1، شماره 1، پاییز 1384، صفحه 105-122
محمود گلزاری
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/jep.2005.5955

12

اندازه گیری برخورداری آموزشی سرمایه انسانی در ایران

دوره 7، شماره 23، تابستان 1384، صفحه 193-219

13

انقلاب مشروطیت و اعتراض علیه جایگاه آموزشی و تربیتی زنان در ایران (1285-1287)

دوره 24، شماره 79، زمستان 1396، صفحه 159-189
محمد بیطرفان؛ سهراب یزدانی؛ حسین مفتخری؛ حجت فلاح توتکار
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/qjss.2017.19493.1501

14

برآورد سهم سرمایه انسانی در رشد اقتصادی ایران طی سالهای 1345 - 1380

دوره 5، شماره 17، زمستان 1382، صفحه 79-98

15

برآورد کیفیت زندگی استان‌های کشور با استفاده از مدل تحلیل کلی فازی، حسین صادقی، ارشک مسائلی، مهدی باسخا، مرجان کردبچه

دوره 5، شماره 20، پاییز 1393، صفحه 153-180
شناسه دیجیتال (DOI): شماره20پاییز1393

16

بررسی مهارت خواندن و اهمیت آن در آموزش زبان خارجی

دوره 5، شماره 14، زمستان 1379، صفحه 13-35
رضا صحرائی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/ltr.2001.6232

17

بررسی نسلی تاثیر آموزش بر رفاه مصرفی خانوارهای شهری

دوره 20، شماره 63، تابستان 1394، صفحه 89-120
حسین راغفر؛ میرحسین موسوی؛ بتول آذری بنی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/ijer.2015.4095

18

بررسی نقش زمینه‌های اجتماعی - فرهنگی مدیران SMEها بر کارآفرینی شرکتی

دوره 23، شماره 76، زمستان 1393، صفحه 29-57
عبدالرضا میری؛ محمد داورزنی؛ اسماعیل سبزیکاران

19

بررسی نقش و تاثیر هزینه های آموزش رسمی بر رضد اقتصادی در ایران طی سال های (1342-1377)

دوره 4، شماره 11، تابستان 1381، صفحه 95-114

20

برنامه درسی قبل از تولد، گامی محکم برای شروع

دوره 3، شماره 9، زمستان 1396، صفحه 82-109
یعقوب عزیزی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/qric.2018.9678

21

تأثیرآموزش نظریه‌ذهن بر کارکردهای اجرایی دانش‌آموزان پسر با ناتوانی یادگیری

دوره 8، شماره 31، پاییز 1397، صفحه 237-259
نجیمه قربانی؛ سوسن جباری
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/jpe.2019.34845.1832

22

تأثیر آموزش نقشه مفهومی به عنوان شیوه ای پس شنیداری بر درک شنیداری فراگیران زبان خارجی

دوره 9، شماره 24، تابستان 1384، صفحه 87-104
منصور فهیم
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/ltr.2005.6710

23

تأثیر بازی‌های رایانه‌ای آموزشی چندکاربره تحت وب بر یادگیری و انگیزش دانش‌آموزان

دوره 3، شماره 11، پاییز 1396، صفحه 195-223
صلاح اسمعیلی گوجار؛ خدیجه علی آبادی؛ سعید پورروستائی اردکانی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/cs.2017.22377.232

24

تحلیل تطبیقی نقش مؤلفه‌های اقتصاد دانش‌محور بر رشد اقتصادی

دوره 16، شماره 47، تابستان 1390، صفحه 1-29

25

تعیین و اندازه گیری شاخص های کیفیت خدمات servqual

دوره 1، شماره 2، پاییز 1382، صفحه 1-19
سید محمد اعرابی؛ شهرام اسفندیاری

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.