کلیدواژه ها = آموزش
تعداد مقالات: 29

1

اثر بخشی آموزش به شیوه یادگیری مشارکتی و نقشه مفهومی فردی بر انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

فناوری آموزش و یادگیری
دوره 1، شماره 2، بهار 1394، صفحه 139-158
مسیب یارمحمدی واصل؛ آرزو محمدی؛ رسول کردنوقابی؛ محمد جمشیدی مقدم

2

اثربخشی آموزش خلاقیت بر افزایش توانایی حل‌مساله در کودکان

مطالعات پیش دبستان و دبستان
دوره 1، شماره 4، تابستان 1395، صفحه 69-82
مریم سادات کیافر؛ سید محسن اصغری نکاح

3

اثر‏بخشی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر درک مطلب دانش‎آموزان پسر دوم راهنمایی منطقه 11 آموزش و پرورش شهر تهران

فصلنامه روان شناسی تربیتی
دوره 6، شماره 18، پاییز 1389، صفحه 130-154
دکتر نورعلی فرخی

4

اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی و خلاقیت بر خود پندارۀ تحصیلی

فصلنامه روان شناسی تربیتی
دوره 11، شماره 36، تابستان 1394، صفحه 213-221
مهشید جاه‌طلب ضیابری؛ حسن احدی؛ محسن مشکبید حقیقی

5

اثر بخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر بهبود عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه

فصلنامه روان شناسی تربیتی
دوره 9، شماره 30، زمستان 1392، صفحه 187-106
محمد سعید احمد

6

اثربخشی آموزش مهارت‏های شناختی و فراشناختی بر میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین کارکنان بیمه مرکزی ایران

فصلنامه روان شناسی تربیتی
دوره 6، شماره 18، پاییز 1389، صفحه 30-39
دکتر اسماعیل زارعی زوارکی؛ دکتر داریوش نوروزی؛ ایام قویدل

7

ارزیابی وضعیت آموزش راهنمایان گردشگری در ایران با رویکرد ارایه الگوی آموزشی در سطح دانشگاهی

مطالعات مدیریت گردشگری
دوره 9، شماره 28، زمستان 1393، صفحه 115-144
سید صادق حسینی

8

اعتبارسنجی الگوی آموزش نیروی انسانی با رویکرد شایستگی

مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)
دوره 22، شماره 71، پاییز 1392، صفحه 49-73
مانی ارمان؛ محبوبه خسروی

9

آموزش و مشاوره با نوجوانان در زمینه ارتباط با جنس مخالف

فصلنامه روان شناسی تربیتی
دوره 1، شماره 1، پاییز 1384، صفحه 105-122
محمود گلزاری

10

اندازه گیری برخورداری آموزشی سرمایه انسانی در ایران

پژوهشهای اقتصادی ایران
دوره 7، شماره 23، تابستان 1384، صفحه 193-219

11

برآورد سهم سرمایه انسانی در رشد اقتصادی ایران طی سالهای 1345 - 1380

پژوهشهای اقتصادی ایران
دوره 5، شماره 17، زمستان 1382، صفحه 79-98

12

برآورد کیفیت زندگی استان‌های کشور با استفاده از مدل تحلیل کلی فازی، حسین صادقی، ارشک مسائلی، مهدی باسخا، مرجان کردبچه

برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی
دوره 5، شماره 20، پاییز 1393، صفحه 153-180

13

بررسی مهارت خواندن و اهمیت آن در آموزش زبان خارجی

متن پژوهی ادبی
دوره 5، شماره 14، زمستان 1379، صفحه 13-35
رضا صحرائی

14

بررسی نسلی تاثیر آموزش بر رفاه مصرفی خانوارهای شهری

پژوهشهای اقتصادی ایران
دوره 20، شماره 63، تابستان 1394، صفحه 89-120
حسین راغفر؛ میرحسین موسوی؛ بتول آذری بنی

15

بررسی نقش زمینه‌های اجتماعی - فرهنگی مدیران SMEها بر کارآفرینی شرکتی

مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)
دوره 23، شماره 76، زمستان 1393، صفحه 29-57
عبدالرضا میری؛ محمد داورزنی؛ اسماعیل سبزیکاران

16

بررسی نقش و تاثیر هزینه های آموزش رسمی بر رضد اقتصادی در ایران طی سال های (1342-1377)

پژوهشهای اقتصادی ایران
دوره 4، شماره 11، تابستان 1381، صفحه 95-114

17

تأثیر آموزش نقشه مفهومی به عنوان شیوه ای پس شنیداری بر درک شنیداری فراگیران زبان خارجی

متن پژوهی ادبی
دوره 9، شماره 24، تابستان 1384، صفحه 87-104
منصور فهیم

18

تحلیل تطبیقی نقش مؤلفه‌های اقتصاد دانش‌محور بر رشد اقتصادی

پژوهشهای اقتصادی ایران
دوره 16، شماره 47، تابستان 1390، صفحه 1-29

19

تعیین و اندازه گیری شاخص های کیفیت خدمات servqual

مطالعات مدیریت صنعتی
دوره 1، شماره 2، پاییز 1382، صفحه 1-19
سید محمد اعرابی؛ شهرام اسفندیاری

20

حقوق کودکان در مخاصمات مسلحانه

پژوهش حقوق عمومی
دوره 8، شماره 18، بهار 1385، صفحه 139-179
مجتبی مروت

21

رواداری (تلورانس) در نظام بین المللی حقوق بشر

پژوهش حقوق عمومی
دوره 15، شماره 40، پاییز 1392، صفحه 71-113
سهیلا گل پور؛ رضا اسلامی

22

زنان و شاخص های توسعه در ایران و ترکیه، سمیه سادات شفیعی، زهرا پورباقر

برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی
دوره 6، شماره 21، زمستان 1393، صفحه 111-125

23

کاربرد QFD در تامین خواسته های مشتریان از آموزش

مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)
دوره 11، شماره 41.42، تابستان 1383، صفحه 209-222
فرج الله رهنورد؛ باقر عباسپور

24

مبانی دینی و تحلیل روان‌شناختی«صبر» با تکیه بر آیات قرآن کریم

سراج منیر
دوره 3، شماره 8، پاییز 1391، صفحه 95-113
فیرده حسین ثابت

25

مسیر شغلی و ضرورت آموزش نیروی انسانی در صنعت هتلداری و جهانگردی (بازنگری نیازهای آموزشی کارکنان شغل های مختلف صنعت هتلداری و جهانگردی)

مطالعات مدیریت گردشگری
دوره 2، شماره 6، پاییز 1383، صفحه 1-18
حمید ضرغام

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.