1.

اثر‏بخشی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر درک مطلب دانش‎آموزان پسر دوم راهنمایی منطقه 11 آموزش و پرورش شهر تهران

دوره 6، شماره 18، پاییز 1389، صفحه 130-154
دکتر نورعلی فرخی

2.

اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی بر بهبود خواندن، درک مطلب و سرعت خواندن دانش‏آموزان

دوره 8، شماره 24، تابستان 1391، صفحه 2-28
حمیدرضا دائمی

3.

اثربخشی برنامه تلفیقی آموزش مستقیم و آگاهی واج‌شناسی بر مهارت‌های روان‌خوانی، درک مطلب و حافظه کاری در دانش‌آموزان دختر با مشکلات خواندن

دوره 6، شماره 23، پاییز 1395، صفحه 51-81
پرستو حریری؛ هاییده صابری؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی

4.

اثربخشی مداخله هدفمند خواندن مبتنی بر پاسخ به مداخله بر درک مطلب دانش‌آموزان با ناتوانی یادگیری ویژه

دوره 7، شماره 27، پاییز 1396، صفحه 185-208
سالار فرامرزی؛ عادل محمدزاده

5.

استفاده از منابع دانش و راهبردهای استنباط معنی واژگان فارسی با ریشه‌ی عربی: مقایسه‌ی خوانندگان عرب‌زبان موفق و کمترموفق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1398
زهرا علیمراد؛ امیرسعید مولودی؛ رقیه صلاحی

6.

تأثیر انسجام متن در سطح خرد و کلان بر بهبود درک مطلب دانش‏آموزان دارای دانش قبلی کم و زیاد نسبت به موضوع

دوره 3، شماره 9، بهار 1392، صفحه 33-56
ابوالقاسم شکیبا؛ علی‏اکبر سیف؛ حسن اسدزاده؛ صغری ابراهیمی قوام

7.

تأثیر رویکرد یادگیری مبتنی بر وظیفه برافزایش درک مطلب یادگیرندگان زبان انگلیسی به‌عنوان زبان خارجی

دوره 1، شماره 1، زمستان 1393، صفحه 1-17
داریوش نوروزی؛ مرضیه محمدی

8.

تأثیر مشترک راهبردهای یادگیری و سبک های تفکر بر درک مطلب دانش آموزان دوم راهنمایی شهر تهران

دوره 1، شماره 1، پاییز 1384، صفحه 13-32
نورعلی فرخی؛ علی اکبر سیف

9.

مقایسۀ اثربخشی لینک های متنی تکرار شونده و لینک های ارجاعی درون متنی بر یادگیری و یادداری واژگان و درک مطلب زبان انگلیسی

دوره 9، شماره 29، پاییز 1392، صفحه 69-95
وحید صالحی؛ داریوش نوروزی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.