1.

اثر تضعیف ارزش پول برتر از تجاری چند کشور در حال توسعه و ایران از طریق روش کشش ها

دوره 2، شماره 6، پاییز 1381، صفحه 185-204
علی کاوند

2.

اثر کسری بودجه و نرخ ارز بر کسری حساب جاری تراز پرداختهای خارجی ایران

دوره 5، شماره 17، تابستان 1384، صفحه 113-129
شهرزاد برومند جزی؛ آزادمهر کهرام

3.

ارزیابی پایداری مالی دولت در ایران

دوره 13، شماره 41، زمستان 1388، صفحه 123-137

4.

بررسی اثرات تورم بر کسری بودجه از لحاظ درآمد و مخارج دولت در اقتصاد ایران

دوره 5، شماره 18، پاییز 1384، صفحه 81-111
محمدتقی ضیائی بیگدلی؛ نصراله مقصودی

5.

بررسی رابطة بین کسری بودجه و تقاضای پول در ایران

دوره 8، شماره 28، بهار 1387، صفحه 41-72

6.

تعیین مسیر تعادلی بدهی عمومی دولت و مقایسه آن با مسیر واقعی بدهی در اقتصاد ایران در چارچوب الگوی رشد درون‌زا

دوره 19، شماره 73، تابستان 1398، صفحه 119-146
علی اسکندری پور؛ داود محمودی نیا؛ آزاده یوسفی

7.

عوامل موثر بر کسری بودجه در ایران

دوره 3، شماره 8، بهار 1382، صفحه 157-171
ندا فرحبخش؛ آزاده محرابیان

8.

کسری تجاری در اقتصاد ایران: دولت یا بخش خصوصی

دوره 7، شماره 26، پاییز 1386، صفحه 77-102


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.