1.

ارزیابی کارایی و بهره‌وری بیمارستان‌های ایران با تأکید بر شاخص‌های رفاه و توسعه اجتماعی

دوره 9، شماره 36، پاییز 1397، صفحه 209-230
محمدحسین کریم؛ سیدمهدی حسینی؛ علی سردارشهرکی

2.

ارزیـابی نابرابریهای استـانی بهره‌وری محصولات کشاورزی ایران: معرفی یک استان مرجع واقعی برای استـانهای نـابهره‌ور

دوره 10، شماره 36، بهار 1389، صفحه 171-199

3.

اندازه‌گیری و تحلیل کارایی گمرکات غیرمرزی با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده‌های چند‌مؤ لفه‌ای

دوره 12، شماره 32، زمستان 1393، صفحه 123-140
زین العابدین گنج خانلو؛ علیرضا علی.نژاد

4.

بررسی کارآیی نظام مالیاتی استا‌ن‌های کشور به تفکیک پایه‌های مالیاتی با رهیافت تحلیل پوششی داده‌ها

دوره 22، شماره 73، زمستان 1396، صفحه 83-106
اسمعیل احمدی؛ محسن زاینده رودی؛ علی رییس پور؛ علیرضا شکیبایی

5.

تحلیل پوششی داده‌ها، روشی برای تخمین ظرفیت تولید (مورد مطالعاتی صنعت بیمه)

دوره 9، شماره 32، بهار 1388، صفحه 205-238

6.

رتبه‌بندی شعب بورس اوراق بهادار در ایـران با استفـاده از تکنـیـک Topsis/DEA/AHP فازی

دوره 10، شماره 36، بهار 1389، صفحه 309-331

7.

محاسبه کارایی و کوشش مالیاتی ادارات کل امور مالیاتی استانهای مختلف کشور: روش تحلیل پوششی داده‌ها

دوره 10، شماره 37، تابستان 1389، صفحه 139-165


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.