کلیدواژه‌ها = ARDL
تعداد مقالات: 20

1

اثر اینترنت بر بهره‌وری نیروی کار اقتصاد ایران

پژوهشنامه اقتصادی
دوره 18، شماره 68، بهار 1397، صفحه 75-98
آرین دانشمند؛ محمد ستاریفر
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/joer.2018.8688

2

اثر تلاطم نرخ ارز بر مصرف بخش خصوصی ایران (90-1352)

پژوهشهای اقتصادی ایران
دوره 19، شماره 59، تابستان 1393، صفحه 211-236
حمید لعل خضری؛ علی اکبر ناجی میدانی؛ مصطفی کریم زاده

3

بی‌ثباتی صادراتِ نفت و رشدِ اقتصادی در ایران

پژوهشهای اقتصادی ایران
دوره 7، شماره 24، پاییز 1384، صفحه 77-94

4

برآورد تأثیر با وقفه تغییرات حجم نقدینگی بر سطح تورم در اقتصاد ایران

پژوهشهای اقتصادی ایران
دوره 12، شماره 36، پاییز 1387، صفحه 1-16

5

بررسی اثر تورمی تانزی بر عملکرد نظام مالیاتی در ایران

پژوهشهای اقتصادی ایران
دوره 22، شماره 72، پاییز 1396، صفحه 1-40
حمید سپهردوست؛ مهسا باروتی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/ijer.2017.8290

6

بررسی اثر کاهش ارزش پول ملّی بر تراز تجاری ایران با شش شریک منتخب تجاری (روش خودرگرسیونی با وقفه‌های توزیعی)

پژوهشهای اقتصادی ایران
دوره 15، شماره 45، زمستان 1389، صفحه 77-102

7

بررسی تأثیر قاچاق منسوجات بر بهره‌وری در صنعت نساجی و پوشاک ایران (1386-1375)

پژوهشنامه اقتصادی
دوره 13، شماره 49، تابستان 1392، صفحه 49-74
فرهاد خداداد کاشی؛ هانیه فیروز جنگ

8

بررسی تأثیر کوتاه‌مدت و بلند‌مدت اندازه دولت بر رشد اقتصادی ایران طی 1390-1353 (با استفاده از آزمون کرانه‌ها)

پژوهشهای اقتصادی ایران
دوره 18، شماره 54، بهار 1392، صفحه 27-53

9

بررسی رابطه بلندمدت مصرف زغال سنگ برانتشار دی‌اکسیدکربن در ایران با استفاده از تکنیک ARDL

پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران
دوره 2، شماره 7، تابستان 1392، صفحه 1-15

10

بررسی رابطه میان باز بودن اقتصاد و اندازه دولت

پژوهشنامه اقتصادی
دوره 13، شماره 48، بهار 1392، صفحه 79-107
رضا اکبریان؛ محمدرضا کارکن

11

بررسی عوامل و سیاست‌های مؤثر بر اشتغال نیروی کار

پژوهشنامه اقتصادی
دوره 13، شماره 49، تابستان 1392، صفحه 177-198
محمدرضا سعدی؛ میر حسین موسوی

12

بررسی قابلیت های اشتغال زایی بخش صنعت ایران

پژوهشهای اقتصادی ایران
دوره 6، شماره 19، تابستان 1383، صفحه 143-167

13

بررسی واکنش سیاست پولی نسبت به حباب قیمت مسکن (مطالعه موردی ایران)

پژوهشهای اقتصادی ایران
دوره 14، شماره 42، بهار 1389، صفحه 123-147

14

پیش‌بینی تراز داخلی گاز طبیعی: با استفاده از مدل ترکیبی ARDL و میانگین متحرک خودهمبسته یکپارچه (ARIMA)

پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران
دوره 7، شماره 25، زمستان 1396، صفحه 95-125
محمدحسن فطرس؛ مصطفی امید علی؛ امیرمحمد گلوانی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/jiee.2018.9049

15

پویایی‌های تراز تجاری ایران و ده شریک تجاری آن نسبت به تغییرات نرخ ارز با توجه به شاخص بحران مالی

پژوهشنامه اقتصادی
دوره 14، شماره 53، تابستان 1393، صفحه 167-196
لیلا ترکی؛ سید کمیل طیبی؛ مهدی یزدانی؛ الهام فتحی

16

تأثیر توسعه مالی، تولید ناخالص داخلی و مصرف انرژی بر آلودگی محیط‌زیست در ایران (رهیافت ARDL)

پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران
دوره 2، شماره 7، تابستان 1392، صفحه 43-73

17

تاثیر سیاست‌های مالیاتی بر توسعه بازارهای مالی

پژوهشهای اقتصادی ایران
دوره 20، شماره 65، زمستان 1394، صفحه 37-61
سید کمال صادقی؛ رضا رنج‌پور؛ فاطمه باقرزاده آذر؛ سها موسوی

18

تحلیل تقاضای انرژی در بخش کشاورزی ایران

پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران
دوره 2، شماره 8، پاییز 1392، صفحه 21-43
حمید آماده

19

خطای متداول در کاربرد مدل های سری زمانی: کاربرد نادرست مدل ARDL (مدل خودرگرسیونی و توزیع با وقفه)

پژوهشهای اقتصادی ایران
دوره 16، شماره 47، تابستان 1390، صفحه 163-183

20

عوامل مؤثر بر رشد صنعت گردشگری ایران

پژوهشنامه اقتصادی
دوره 9، شماره 34، پاییز 1388، صفحه 157-172Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.