1.

اثربخشی آموزش مثبت اندیشی بر کاهش زورگویی و افزایش استقلال عاطفی نوجوانان شهر طبس

دوره 8، شماره 29، زمستان 1396، صفحه 163-181
مریم صف آرا؛ محبوبه معظم آبادی

2.

اثربخشی برنامۀ آموزشی تحول مثبت نوجوانی بر مؤلفه‌های بهزیستی روانشناختی در نوجوانان

دوره 9، شماره 35، تابستان 1398، صفحه 141-162
محمود نجفی؛ ناهید حسین آباد؛ علی محمد رضایی

3.

اثر بخشی ماندالا درمانی در کاهش اضطراب نوجوانان

دوره 10، شماره 40، زمستان 1398، صفحه 99-112
حسین قمری کیوی؛ سید محمد بصیر امیر؛ عسگر فرزانه؛ عفت قوی بازو

4.

ارائه پرتوکل روان‌پویایی شن‌درمانی گروهی کوتاه مدت در نوجوانان داغدیده

دوره 5، شماره 20، پاییز 1394، صفحه 187-202
روبن زاده شرمین؛ علیرضا عابدین

5.

آموزش و مشاوره با نوجوانان در زمینه ارتباط با جنس مخالف

دوره 1، شماره 1، پاییز 1384، صفحه 105-122
محمود گلزاری

6.

بررسی ارتباط کارکرد خانواده، سبک دلبستگی و سبک‌های تربیتی والدین با اعتیاد به اینترنت در نوجوانان

دوره 10، شماره 37، بهار 1398، صفحه 121-142
مهدی خانجانی؛ فرشته قنبری؛ ابراهیم نعیمی

7.

بررسی پدیده اعتیاد مجازی در بین نوجوانان و جوانان استان قم1

دوره 19، شماره 57، تابستان 1391، صفحه 1-35
جعفر هزار جریبی

8.

بررسی جامعه شناختی عوامل مرتبط با گرایش به شبکه‌های اجتماعی مجازی (مورد مطالعه: دانش‌آموزان دختر شهر شهرکرد)

دوره 3، شماره 10، تابستان 1396، صفحه 172-211
کبری کریمیان؛ مهربان پارسامهر؛ سید علیرضا افشانی

9.

تبیین نقش مسئولیت‌پذیری در تربیت اجتماعی نوجوانان براساس تفسیر المیزان

دوره 9، شماره 34، تابستان 1397، صفحه 27-56
زهرا دیدگاه؛ سید صدر الدین شریعتی؛ سعید بهشتی؛ محسن ایمانی نایینی

10.

تحلیل عوامل مؤثر بر جذب نوجوانان و نونهالان در مدارس فوتبال

دوره 2، شماره 6، پاییز 1392، صفحه 107-120
نجمه رضاسلطانی؛ محسن وحدانی

11.

تحلیل کانونی رابطۀ بین امنیت در مدرسه و مشارکت فعّال در آن

دوره 13، شماره 43، بهار 1396، صفحه 207-221
محمدحسین خانی؛ عنایت اله زمانپور؛ سیده خدیجه مرادیان گیزه رود

12.

تعیین اثربخشی آموزش مدیریت خشم بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان شهر رشت

دوره 2، شماره 8، پاییز 1391، صفحه 140-165
سپیده برغندان؛ مرتضی ترخان؛ نیما قائمی خمامی

13.

خود‌جرحی بدون‌خودکشی در نوجوانان بزهکار و نوجوانان با سابقه بدرفتاری دوران کودکی: انگیزه‌ها و احتمال خودکشی

دوره 6، شماره 21، بهار 1395، صفحه 59-79
حمید خانی پور؛ احمد برجعلی؛ محمدرضا فلسفی نژاد

14.

خودشیفتگی، عزت نفس و ابعاد پرخاشگری در نوجوانان

دوره 2، شماره 6، تابستان 1390، صفحه 123-148
حسن شفیعی؛ مجید صفاری نیا

15.

ساخت و استاندارد سازی پرسشنامه هویت جنسیتی نوجوانان 15 تا 18 سال شهر تهران

دوره 2، شماره 8، تابستان 1391، صفحه 85-108
ندا بداقی؛ نور علی فرخی؛ حسن اسد زاده

16.

عوامل خطر‏ساز و حفاظت‏کننده مصرف الکل، سیگار و سایر مواد در نوجوانان کشور

دوره 4، شماره 12، تابستان 1387، صفحه 38-69
دکتر شهرام محمدخانی

17.

عوامل مؤثر بر گرایش به شبکه‌های اجتماعی مجازی؛ مورد مطالعه: دانش‌آموزان دختر دبیرستان‌های شهر شهرکرد

دوره 25، شماره 80، بهار 1397، صفحه 209-237
کبری کریمیان؛ مهربان پارسامهر؛ سید علیرضا افشانی

18.

مقایسه اثر بخشی مشاوره روایت مدار و راه حل مدار بر اختلالات رفتاری دانش آموزان پایه سوم مقطع راهنمایی

دوره 7، شماره 25، بهار 1395، صفحه 23-45
انور میری؛ نورعلی فرخی؛ عدالت کریمیان

19.

مقایسۀ سلامت روان و عملکرد تحصیلی دانش‏آموزان نوجوان مصروع و غیرمصروع

دوره 3، شماره 9، بهار 1392، صفحه 129-144
مجید عیدی بایگی؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ یحیی اکبری شایه؛ بهمن زارع زادگان؛ علی احمدیان

20.

نوجوانان و تلفن همراه دکتر علیرضا حسینی پاکدهی* مریم حاج محمدی**

دوره 18، شماره 55، زمستان 1390، صفحه 244-281

21.

هویت اجتماعی و پیشگیری از انحرافات اجتماعی

دوره 7، شماره 11.12، زمستان 1379، صفحه 33-61
ابوالفضل اشرفیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.