1.

اثر قیمت بنزین بر شدت انرژی: مطالعه تطبیقی ایران و ترکیه

دوره 5، شماره 17، زمستان 1394، صفحه 99-127
زهرا کریمی موغاری؛ شهریار زروکی؛ حمیدرضا تقی‌پور خوئینی

2.

ارزیابی شدت انرژی و اثر تکنولوژی تولید بر کارایی تقاضای صنعتی انرژی (مورد ایران)

دوره 4، شماره 16، پاییز 1394، صفحه 209-242
سید نظام الدین مکیان؛ علی نوروزی؛ ابو طالب کاظمی؛ محمد نبی شهیکی تاش؛ پروانه زنگی آبادی

3.

بررسی تأثیر آستانه‌ای درآمد بر شدت انتشار دی اکسید کربن در کشورهای منتخب MENA: رهیافت داده‌های پانلی غیرخطی

دوره 5، شماره 17، زمستان 1394، صفحه 39-66
حسین امیری؛ لسیان سعیدپور؛ عباس کلانتری

4.

بررسی تأثیر شاخص‌های منتخب اقتصاد دانش‌بنیان بر شدت انرژی استان‌های کشور

دوره 5، شماره 18، بهار 1395، صفحه 101-145
اله‌مراد سیف؛ داود حمیدی رزی

5.

بررسی عوامل مؤثر بر شدت انرژی در صنایع کارخانه‌ای ایران

دوره 2، شماره 8، پاییز 1392، صفحه 1-20
سیدعزیز آرمن؛ سمیرا تقی‌زاده

6.

بررسی عوامل مؤثر بر میزان انتشار گاز دی‌اکسیدکربن در استان‌های کشور (رهیافت داده‌های تابلویی)

دوره 2، شماره 6، بهار 1392، صفحه 129-150

7.

تجزیه تغییر شدت انرژی در بخش صنعت ایران: رویکرد تابع مسافت

دوره 8، شماره 29، زمستان 1397، صفحه 1-25
حدیث اسدی ملک آبادی؛ عزیز مراسلی

8.

تجزیه شدت انرژی در صنایع ایران

دوره 11، شماره 35، تابستان 1387، صفحه 79-110

9.

تحلیل اثر رانت منابع طبیعی و کیفیت حکمرانی بر شدت انرژی در کشورهای صادرکننده سوخت

دوره 7، شماره 28، پاییز 1397، صفحه 83-104
سعید راسخی؛ رویا ساعدی

10.

تحلیل تجزیه شدت انرژی در صنایع انرژی‌بر ایران با استفاده از روش شاخص لگاریتم میانگین دیویژیا با تاکید بر رویکرد زمانی دو دوره‌ای و زنجیره‌ای

دوره 4، شماره 15، تابستان 1394، صفحه 87-117
علی فریدزاد

11.

تحلیل عوامل مؤثر بر بهره‌وری انرژی در کارگاههای بزرگ صنعتی ایران

دوره 8، شماره 30، پاییز 1387، صفحه 71-104

12.

تحلیل مصرف حامل های انرژی در ایران با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ( 1346 - 1380 )

دوره 7، شماره 22، بهار 1384، صفحه 115-132
اسدالله جلال آبادی؛ شراره رخشان

13.

تحلیل مقایسه‌ای استراتژی‌های کاهش شدت انرژی در ایران (رهیافت سیستم پویای قیمت انرژی-عرضه انرژی- رشد اقتصادی)

دوره 19، شماره 73، تابستان 1398، صفحه 1-45
عبدالرسول قاسمی؛ عاطفه تکلیف؛ تیمور محمدی؛ فرشته محمدیان

14.

رابطه غیرخطی بین درآمد و شدت انرژی در کشورهای منتخب منا (MENA) با در نظر گرفتن نقش توسعه مالی و درجه باز بودن اقتصاد

دوره 20، شماره 64، پاییز 1394، صفحه 1-26
مهدی تقوی؛ عباس شاکری؛ تیمور محمدی؛ علی‌اکبر صادقی

15.

نقش قیمت در اثرگذاری غیرخطی عوامل مؤثر بر شدت انرژی در ایران

دوره 5، شماره 17، زمستان 1394، صفحه 67-98
زهرا عزیزی؛ علی فریدزاد؛ مرتضی خورسندیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.