1.

آثار افزایش قیمت حامل‌های انرژی و اجرای سیاست‌های جبرانی بر متغیرهای اقتصاد کلان ایران (1394-1390)

دوره 1، شماره 4، پاییز 1391، صفحه 67-100
حسن درگاهی؛ مجتبی قربان‌نژاد

2.

اثرات فرآیند جهانی‌شدن بر تورم در ایران

دوره 13، شماره 38، بهار 1388، صفحه 53-96

3.

ارزیابی اثرگذاری سیاستهای پولی در اقتصاد ایران: یک الگوی محاسباتی تعادل عمومی

دوره 9، شماره 33، تابستان 1388، صفحه 47-70

4.

آزمون الگوی رشد درونزا برای اقتصاد ایران بر اساس رهیافت VAR

دوره 4، شماره 15، زمستان 1383، صفحه 169-198
تیمور محمدی؛ محمدرضا سلمانی

5.

آزمون فرضیه موتور رشد کالدور در اقتصاد ایران در دوره 1338-1379

دوره 8، شماره 28، پاییز 1385، صفحه 39-60

6.

اندازه گیری تورم پایه در اقتصاد ایران مبتنی بر رویکرد آماری

دوره 10، شماره 38، پاییز 1389، صفحه 39-65

7.

برآورد نرخ ارز حقیقی تعادلی در اقتصاد ایران

دوره 6، شماره 21، تابستان 1385، صفحه 167-208
محسن مهرآرا

8.

بررسی آثار شوک های کوتاه مدت و بلند مدت بر الگوی عرضه و تقاضای کل در اقتصاد ایران

دوره 10، شماره 38، پاییز 1389، صفحه 87-116

9.

بررسی اثرات شوک‌های اقتصاد کلان بر توزیع درآمد در اقتصاد ایران

دوره 13، شماره 38، بهار 1388، صفحه 31-52

10.

بررسی اثرات نامتقارن شوک‌های درآمد نفتی بر تولید در اقتصاد ایران با استفاده از مدل مارکوف-سوئیچینگ

دوره 2، شماره 7، تابستان 1392، صفحه 103-127

11.

بررسی اثرات وضع مالیات بر زمین در اقتصاد ایران: رهیافت تعادل عمومی پویای قابل محاسبه

دوره 15، شماره 44، پاییز 1389، صفحه 35-66

12.

بررسی اثر فعالیتها و سیاستهای اقتصادی دولت بر رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی (مطالعه موردی اقتصاد ایران)

دوره 7، شماره 26، پاییز 1386، صفحه 181-211

13.

بررسی ارتباط میان کسری حساب جاری با رابطه مبادله در اقتصاد ایران

دوره 5، شماره 18، پاییز 1384، صفحه 163-191
مهدی تقوی؛ آزادمهر کهرام

14.

بررسی تأثیر نوسان‌های دائمی و موقتی قیمت نفت اوپک بر سرمایه‌گذاری، تولید و نرخ بیکاری در اقتصاد ایران

دوره 2، شماره 7، تابستان 1392، صفحه 75-101

15.

بررسی سهم تغییرات رابطة مبـادله بر بی‌ثبـاتی نرخ ارز در اقتصـاد ایران

دوره 7، شماره 27، زمستان 1386، صفحه 15-50

16.

بررسی عوامل مؤثر بر توزیع درآمد در اقتصاد ایران با رویکرد اقتصادسنجی بیزینی

دوره 19، شماره 61، زمستان 1393، صفحه 83-116

17.

بررسی و برآورد سیکل‌های تجاری در اقتصاد ایران

دوره 9، شماره 33، تابستان 1388، صفحه 71-96

18.

پولشویی، روشها و تاثیرات آن در ایران و جهان

دوره 3، شماره 10، زمستان 1382، صفحه 177-198
هاله اردبیلی

19.

تاثیر سیاست های عرضه پول بر سرمایه گذاری در بخش های اصلی اقتصاد ایران

دوره 2، شماره 7، زمستان 1381، صفحه 67-94
سیداحمد غروی نخجوانی

20.

تأثیر کیفیت نهادی بر سازوکارهای تبدیل موهبت به نفرین منابع نفتی (مطالعه موردی ایران)

دوره 13، شماره 50، پاییز 1392، صفحه 17-62
فرشاد مومنی؛ فرزانه صمدیان

21.

تأثیر نرخ زاد ‌و ‌ولد بر پایداری سیستم بازنشستگی در قالب الگوی نسل‌های همپوشان دو‌دوره‌ای: مورد ایران

دوره 22، شماره 71، تابستان 1396، صفحه 157-188
مرتضی خورسندی؛ علی افسری

22.

تبیینی نهادگرایانه از عدم تعادل منطقه‌ای در ایران

دوره 2، شماره 3، بهار 1396، صفحه 139-166
میکائیل عظیمی

23.

تحلیل اثر عبور نرخ ارز بر تورم در ایران (1391-1370)

دوره 20، شماره 63، تابستان 1394، صفحه 1-36
سید کمیل طیبی؛ خدیجه نصرالهی؛ مهدی یزدانی؛ سید حسن ملک حسینی

24.

تحلیلی از اقدامات نهادی- اقتصادی دولت طی چهار دهه 1320 تا 1350 ﻫ.ش

دوره 2، شماره 5، بهار 1395، صفحه 63-99
ابراهیم التجائی

25.

تعیین سهم بهینه انرژی‌های تجدیدپذیر در یک الگوی رشد پایدار: مورد ایران

دوره 2، شماره 5، زمستان 1391، صفحه 1-48

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.