1.

اثر ساختار سنی جمعیت بر رشد اقتصادی

دوره 13، شماره 39، تابستان 1388، صفحه 137-146

2.

بررسی اثر ساخت نسبی جمعیت روی تابع بلندمدت مصرف

دوره 6، شماره 22، پاییز 1385، صفحه 45-70

3.

بررسی رابطه میان باز بودن اقتصاد و اندازه دولت

دوره 13، شماره 48، بهار 1392، صفحه 79-107
رضا اکبریان؛ محمدرضا کارکن

4.

بررسی عوامل مؤثر بر میزان انتشار گاز دی‌اکسیدکربن در استان‌های کشور (رهیافت داده‌های تابلویی)

دوره 2، شماره 6، بهار 1392، صفحه 129-150

5.

تحلیل متغیرهای اثر گذار بر رشد اقتصادی

دوره 3، شماره 10، زمستان 1382، صفحه 255-280
هاشم نیکومرام

6.

توسعه اجتماعی و سیاست‌های جمعیتی در ایران (بعد از انقلاب، از سال 1357 تا 1385).

دوره 2، شماره 5، پاییز 1394، صفحه 1-48
سیامک حیدری؛ حبیب الله زنجانی؛ باقر ساروخانی

7.

جهانی‌شدن، نوسازی و سیاست‌های جمعیتی در ایران (قبل از انقلاب، از سال 1342 تا 1355). سیامک حیدری ، حبیب‌الله زنجانی ، باقر ساروخانی

دوره 6، شماره 24، پاییز 1394، صفحه 85-127
سیامک حیدری؛ حبیب الله زنجانی؛ باقر ساروخانی

8.

در باره نرخهای رشد جمعیت ایران 1335 تا 1365

دوره 1، شماره 1.2، زمستان 1370، صفحه 97-111

9.

کنکاشی بر نظریه جمعیت: با نگرش نهادی محدود

دوره 6، شماره 22، پاییز 1385، صفحه 71-96


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.