1.

بحران بیکاری در اقتصاد ایران

دوره 2، شماره 6، پاییز 1381، صفحه 171-184
سیداحمد غروی نخجوانی

2.

بررسی NEET و مؤلفه‌های زمینه‌ساز آن در ایران.

دوره 9، شماره 35، تابستان 1397، صفحه 33-75
جعفر هزارجریبی؛ بهمن سبحانی

3.

بررسی اثر شوکهای قیمتی نفت و تحریم های اقتصادی بر رژیم های بیکاری در ایران با استفاده از رهیافت مارکوف سوئیچینگ

دوره 7، شماره 26، بهار 1397، صفحه 156-131
یونس نادمی؛ هانیه صداقت کالمرزی

4.

بررسی عوامل اجتماعی، اقتصادی موثر بر میانگین سن ازدواج زنان در سه دهه گذشته 85-55

دوره 1، شماره 1، زمستان 1388، صفحه 1-32
جعفر هزار جریبی؛ پروانه آستین فشان

5.

بررسی عوامل موثر بر میزان اشتغال زایی بنگاه های اقتصادی کوچک در ایران

دوره 15، شماره 41، تابستان 1387، صفحه 87-123
مهرناز امین آقایی

6.

بررسی عوامل و سیاست‌های مؤثر بر اشتغال نیروی کار

دوره 13، شماره 49، تابستان 1392، صفحه 177-198
محمدرضا سعدی؛ میر حسین موسوی

7.

بررسی نقش عوامل اجتماعی- اقتصادی مؤثر بر شادی (مطالعه موردی جمعیت فعال شهر تهران)

دوره 3، شماره 12، تابستان 1396، صفحه 1-41
جعفر میکاییلی؛ مرتضی خورسندی؛ فاطمه السادات همایونی

8.

بیکاری بدتر است یا تورم؟ مقایسه اثر بیکاری و تورم بر شادی

دوره 16، شماره 63، زمستان 1395، صفحه 1-24
مرتضی خورسندی؛ نسترن علی‌بابایی

9.

پیش‌بینی نحوه اثرگذاری عوامل موثر بر تورم با استفاده از مدل‌های میانگین‌گیری پویا

دوره 18، شماره 71، زمستان 1397، صفحه 261-311
مجید بابائی؛ حسین توکلیان؛ عباس شاکری

10.

تورم رکودی در اقتصاد ایران

دوره 3، شماره 9، تابستان 1382، صفحه 13-70
مهدی تقوی؛ سید احمد غروی نخجوانی

11.

جنبه هایی از مشکل اشتغال دانش آموختگان دانشگاه های کشور

دوره 12، شماره 45، بهار 1384، صفحه 53-78
محمدرضا شجاعی

12.

کار از راه دور رویکردی موثر برای ایجاد فرصت های شغلی

دوره 9، شماره 35.36، زمستان 1381، صفحه 201-218
محسن چشم براه؛ اکبر سلیمانی فرد

13.

موانع و اشتغال پایدار و راهکارها

دوره 3، شماره 9، تابستان 1382، صفحه 113-129
محمد تقی ضیائی بیگدلیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.