1.

بررسی اثر عوامل نهادی بر رشد اقتصادی با تاکید بر نهادهای حاکمیتی

دوره 13، شماره 40، پاییز 1388، صفحه 1-28

2.

بررسی تطبیقی رابطه‌ی رانتیریسم و الگوی حکمرانی خوب: مطالعه‌ی شش کشور ایران، کویت، آذربایجان، اندونزی، مالزی و ترکیه

دوره 23، شماره 73، تابستان 1395، صفحه 117-170
سید وحید میره‌بیگی

3.

تأثیر اندازه دولت و حکمرانی خوب بر توسعه انسانی با بکارگیری رگرسیون موزون جغرافیایی

دوره 19، شماره 58، بهار 1393، صفحه 153-181
هادی رفیعی دارانی؛ ناصر شاهنوشی

4.

تحلیل تطبیقی کیفیت حکمرانی: مطالعة بین‌کشوری با رویکرد فازی از سال 2000- 2008

دوره 19، شماره 58، پاییز 1391، صفحه 61-110
علی ساعی

5.

حکمرانی خوب در دولت‌های محلی: تمرکز‌زدایی

دوره 5، شماره 19، پاییز 1398، صفحه 107-138
سید هادی زرقانی؛ ابراهیم احمدی

6.

طراحی و تبیین الگوی ملّت سازی پایدار

دوره 2، شماره 7، زمستان 1392، صفحه 34-67
غزاله طاهری عطار

7.

ظرفیت سنجی فرایند ایجاد قاعده حقوقی به عنوان مبنایِ قواعد متکثرِ حقوقی در دوران جهانی شدن (آیا مبنای قاعده حقوقی عینی شده است؟)

دوره 16، شماره 46، تابستان 1394، صفحه 191-211
سمانه رحمتی فر

8.

فلسفه قانونگذاری: در تکاپوی ارتقای کیفیت قانون

دوره 18، شماره 51، تابستان 1395، صفحه 29-54
احمد مرکز مالمیری؛ حسن وکیلیان


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.