1.

اثر رشد اقتصادی بر فقر و نابرابری درآمد در ایران : اندازه گیری شاخص رشد به نفع فقیر

دوره 8، شماره 29، زمستان 1385، صفحه 113-141

2.

انزوای اجتماعی، توسعه‌یافتگی مناطق شهری و پایگاه اقتصادی و اجتماعی در تهران

دوره 25، شماره 81، تابستان 1397، صفحه 1-35
سمیه شالچی

3.

برآورد اثر رشد اقتصادی بر فقر در ایران

دوره 9، شماره 30، بهار 1386، صفحه 23-52

4.

بررسی تأثیر مستقیم و غیرمستقیم مصرف انرژی در بخش‌های منتخب اقتصادی بر فقر و نابرابری در ایران

دوره 5، شماره 19، تابستان 1395، صفحه 1-51
مجید آقایی؛ مهدیه رضاقلی زاده

5.

بررسی نابرابری فرصتی مبتنی بر درآمد در نسل‌های تحصیلی ایران

دوره 18، شماره 56، پاییز 1392، صفحه 41-71
حسین راغفر؛ میرحسین موسوی؛ بتول آذری بنی

6.

تأثیر جهانی شدن بر توسعه اجتماعی با تأکید بر شرایط اجتماعی ایران، دکتر غلامرضا لطیفی، طاهره داودوندی

دوره 1، شماره 3، تابستان 1389، صفحه 179-202

7.

تحلیل تعادل فضایی دسترسی به خدمات شهری مطالعه موردی: شهر اقلید

دوره 10، شماره 40، پاییز 1398
محمود قدیری؛ حسن حکمت‌نیا؛ زهرا رجبی

8.

رابطه بین مصرف حامل‌های مختلف انرژی، رشد اقتصادی، نابرابری و فقر در ایران

دوره 23، شماره 74، بهار 1397، صفحه 97-189
مجید آقایی؛ مهدیه رضاقلی زاده

9.

نابرابری در دسترسی به مسکن در حوزه‌های شهری برحسب خصوصیات اجتماعی و اقتصادی خانوارها (کاربرد ضریب جینی)

دوره 3، شماره 4، بهار 1397، صفحه 159-181
محمد حسین امجدی؛ علیرضا شکیبایی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.