101.

شناسایی عوامل مؤثر بر نامیزانی نرخ ارز و تأثیر آن بر رشد اقتصادی در ایران

دوره 9، شماره 33، تابستان 1388، صفحه 223-246

102.

شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر رقابت‌پذیری داخلی صنایع کارخانه‌ای «مطالعه موردی استان اصفهان»

دوره 7، شماره 25، تابستان 1386، صفحه 101-126

103.

شوک‌های قیمتی پیش‌بینی نشده نفت و رشد اقتصادی در ایران: کاربردی از مدل‌های چرخشی مارکف

دوره 3، شماره 12، پاییز 1393، صفحه 208-183
نادر مهرگان؛ یونس سلمانی

104.

عدم تقارن آثار تکانه‌های نفتی بر رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت: کاربردی از رهیافت غیرخطی هم‌انباشتگی پانلی پنهان

دوره 3، شماره 10، بهار 1393، صفحه 201-229

105.

عملکرد بخشهای مختلف اقتصاد ایران در تولید اشتغال

دوره 4، شماره 12، بهار 1383، صفحه 13-36
محمدتقی رضویان

106.

عوامل اصلی در فرآیند توسعه پایدار: مردم، منابع، فضاها و نقش مشارکت مردمی در آن

دوره 10، شماره 22، تابستان 1382، صفحه 103-130
محمود جمعه پور

107.

عوامل موثر بر تخریب زیست محیطی کشورهای منا (متغیرهای ابزاری داد ههای ترکیبی)

دوره 1، شماره 1، پاییز 1395، صفحه 95-110

108.

عوامل موثر بر رشد اقتصادی ایران

دوره 5، شماره 18، پاییز 1384، صفحه 13-47
فرهاد دژپسند

109.

فراوانی منابع طبیعی ، سرمایه انسانی و رشد اقتصادی در کشورهای صادر کننده نفت

دوره 13، شماره 40، پاییز 1388، صفحه 125-147

110.

کارایی اقتصادی و اندازه دولت

دوره 6، شماره 21، تابستان 1385، صفحه 151-166
علی سوری

111.

کاربرد سناریوهای مختلف ریسک‌پذیری و مقیاس بازده آموزش عمومی در توسعه سرمایه ‌انسانی و رشد اقتصادی

دوره 19، شماره 72، بهار 1398، صفحه 205-236
حبیب شهبازی؛ حسین مرادی مخلص

112.

ماتریس حسابداری اجتماعی مالی ایران و کاربردهای آن در اقتصاد

دوره 15، شماره 59، زمستان 1394، صفحه 1-34
فاطمه بزازان؛ زهرا سیفی شهپر

113.

مصرف فرآورده‌های نفتی و تأثیر آن بر رشد اقتصادی ایران؛ یک رویکرد غیرخطی

دوره 15، شماره 44، پاییز 1389، صفحه 111-133

114.

مطالعه فقر روستایی ایران و تعیین عوامل موثر بر آن با تاکید بر سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی

دوره 11، شماره 35، تابستان 1387، صفحه 205-228

115.

موانع و اشتغال پایدار و راهکارها

دوره 3، شماره 9، تابستان 1382، صفحه 113-129
محمد تقی ضیائی بیگدلی

116.

نظام ملی نوآوری، ابداعات و جهش اقتصادی

دوره 9، شماره 31، تابستان 1386، صفحه 103-126

117.

نقش توزیع تسهیلات اعطایی بانک‌ها در رشد اقتصادی ایران

دوره 18، شماره 69، تابستان 1397، صفحه 133-162
جواد طاهرپور؛ تیمور محمدی؛ رضا فردی

118.

نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در رشد اقتصادی ایران (رهیافت حسابداری رشد)

دوره 8، شماره 29، تابستان 1387، صفحه 75-107

119.

نوسانات صادرات نفتی و رشد اقتصادی

دوره 4، شماره 13، زمستان 1381، صفحه 1-32
حمید ابریشمی؛ رضا محسنی

120.

هزینة دفاعی و تأثیر آن بر رشد اقتصادی (مدل عرضه و تقاضای کل برای ایران)

دوره 9، شماره 30، بهار 1386، صفحه 193-212

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.