1.

بررسی جایگاه و شخصیّت زنان در گرشاسب نامه

دوره 12، شماره 38، زمستان 1387، صفحه 29-53
مهدی طباطبائی

2.

بررسی عشق در دنیای حماسه با نگاهی به شاهنامه

دوره 20، شماره 70، زمستان 1395، صفحه 29-45
حسین حسن رضایی؛ عبدالرّضا سیف

3.

بررسی نمود اسطورة باروری در حماسة برزونامه بر اساس نظریّة جرج فریزر

دوره 20، شماره 67، بهار 1395، صفحه 127-145
محسن محمّدی فشارکی؛ جبّار نصیری

4.

بینامتنیّت و معاصرسازی حماسه در «شب سهراب‌کشان» بیژن نجدی

دوره 19، شماره 63، بهار 1394، صفحه 147-160
ابراهیم سلیمی کوچی؛ محسن رضائیان

5.

تحلیل تطبیقی ویژگی‌های حماسی و داستانی شاهنامه و بیوولف

دوره 21، شماره 73، پاییز 1396، صفحه 7-28
محمد علیجانی؛ محمد آهی

6.

جایگاه درفش کاویانی در شاهنامة فردوسی

دوره 17، شماره 55، بهار 1392، صفحه 5-20
محمد رضایی

7.

زروان؛ زال و شخصیت های میانه در حماسه فردوسی

دوره 9، شماره 23، بهار 1384، صفحه 108-122
ابراهیم محمدی

8.

سنجش شخصیت سیاوش و هلن در دو حماسه شاهنامه و ایلیاد

دوره 11، شماره 33، پاییز 1386، صفحه 129-148
اسفندیار نریمانی

9.

شاهنامه در تاریخ وصّاف

دوره 20، شماره 70، زمستان 1395، صفحه 117-141
یحیی کاردگر

10.

مبانی ایده اصلاح

دوره 6، شماره 10، بهار 1383، صفحه 151-179
سید مرتضی مردیها

11.

هم سنجی روایت «جم» در اسطوره و حماسه

دوره 15، شماره 49، پاییز 1390، صفحه 9-30
ابراهیم محمدیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.