نورسیده, علی اکبر, پوربایرام الوارس, رقیه. (1398). تحلیل نشانه - معنا شناسانه طرحواره عاطفی در دو شعر «در امواج سند» و «أبدُ الصُبّار». , (), -. doi: 10.22054/ltr.2020.39126.2557
علی اکبر نورسیده; رقیه پوربایرام الوارس. "تحلیل نشانه - معنا شناسانه طرحواره عاطفی در دو شعر «در امواج سند» و «أبدُ الصُبّار»". , , , 1398, -. doi: 10.22054/ltr.2020.39126.2557
نورسیده, علی اکبر, پوربایرام الوارس, رقیه. (1398). 'تحلیل نشانه - معنا شناسانه طرحواره عاطفی در دو شعر «در امواج سند» و «أبدُ الصُبّار»', , (), pp. -. doi: 10.22054/ltr.2020.39126.2557
نورسیده, علی اکبر, پوربایرام الوارس, رقیه. تحلیل نشانه - معنا شناسانه طرحواره عاطفی در دو شعر «در امواج سند» و «أبدُ الصُبّار». , 1398; (): -. doi: 10.22054/ltr.2020.39126.2557