الفت, لعیا, بامداد صوفی, جهانیار, امیری, مقصود, ابراهیم پور ازبری, مصطفی. (1391). مدلی جهت ارزیابی عملکرد زنجیره تامین با استفاده از مدل تحلیل پوششی دادههای شبکهای )مورد: زنجیره تامین شرکتهای داروسازی بورس اوراق بهادار تهران(. , 10(26), 9-34.
لعیا الفت; جهانیار بامداد صوفی; مقصود امیری; مصطفی ابراهیم پور ازبری. "مدلی جهت ارزیابی عملکرد زنجیره تامین با استفاده از مدل تحلیل پوششی دادههای شبکهای )مورد: زنجیره تامین شرکتهای داروسازی بورس اوراق بهادار تهران(". , 10, 26, 1391, 9-34.
الفت, لعیا, بامداد صوفی, جهانیار, امیری, مقصود, ابراهیم پور ازبری, مصطفی. (1391). 'مدلی جهت ارزیابی عملکرد زنجیره تامین با استفاده از مدل تحلیل پوششی دادههای شبکهای )مورد: زنجیره تامین شرکتهای داروسازی بورس اوراق بهادار تهران(', , 10(26), pp. 9-34.
الفت, لعیا, بامداد صوفی, جهانیار, امیری, مقصود, ابراهیم پور ازبری, مصطفی. مدلی جهت ارزیابی عملکرد زنجیره تامین با استفاده از مدل تحلیل پوششی دادههای شبکهای )مورد: زنجیره تامین شرکتهای داروسازی بورس اوراق بهادار تهران(. , 1391; 10(26): 9-34.


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.