اصغری, فیروزه. (1394). رضایت شغلی اعضای هیأت علمی در ایران . فیروزه اصغری. , 6(24), 195-230.
فیروزه اصغری. "رضایت شغلی اعضای هیأت علمی در ایران . فیروزه اصغری". , 6, 24, 1394, 195-230.
اصغری, فیروزه. (1394). 'رضایت شغلی اعضای هیأت علمی در ایران . فیروزه اصغری', , 6(24), pp. 195-230.
اصغری, فیروزه. رضایت شغلی اعضای هیأت علمی در ایران . فیروزه اصغری. , 1394; 6(24): 195-230.