اکرمی, میر جلیل. (1385). دولت قر آ ن و اسلوب بیان در شعر حافظ. , 10(27), 191-213. doi: 10.22054/ltr.2006.6369
میر جلیل اکرمی. "دولت قر آ ن و اسلوب بیان در شعر حافظ". , 10, 27, 1385, 191-213. doi: 10.22054/ltr.2006.6369
اکرمی, میر جلیل. (1385). 'دولت قر آ ن و اسلوب بیان در شعر حافظ', , 10(27), pp. 191-213. doi: 10.22054/ltr.2006.6369
اکرمی, میر جلیل. دولت قر آ ن و اسلوب بیان در شعر حافظ. , 1385; 10(27): 191-213. doi: 10.22054/ltr.2006.6369