قاسم, مرضیه, بلیاد, محمدرضا. (1396). تأثیر سبک‌های یادگیری و به کارگیری نقشه‌های معنایی بر توانایی تفکر انتقادی دانش آموزان دوره متوسطه و بهبود یادگیری واژگان زبان انگلیسی آن‌ها. , 13(43), 171-206. doi: 10.22054/jep.2017.7766
مرضیه قاسم; محمدرضا بلیاد. "تأثیر سبک‌های یادگیری و به کارگیری نقشه‌های معنایی بر توانایی تفکر انتقادی دانش آموزان دوره متوسطه و بهبود یادگیری واژگان زبان انگلیسی آن‌ها". , 13, 43, 1396, 171-206. doi: 10.22054/jep.2017.7766
قاسم, مرضیه, بلیاد, محمدرضا. (1396). 'تأثیر سبک‌های یادگیری و به کارگیری نقشه‌های معنایی بر توانایی تفکر انتقادی دانش آموزان دوره متوسطه و بهبود یادگیری واژگان زبان انگلیسی آن‌ها', , 13(43), pp. 171-206. doi: 10.22054/jep.2017.7766
قاسم, مرضیه, بلیاد, محمدرضا. تأثیر سبک‌های یادگیری و به کارگیری نقشه‌های معنایی بر توانایی تفکر انتقادی دانش آموزان دوره متوسطه و بهبود یادگیری واژگان زبان انگلیسی آن‌ها. , 1396; 13(43): 171-206. doi: 10.22054/jep.2017.7766