قنبری, یوسف, نوری, راضیه. (1396). ارزیابی تاثیر اعتبارات خرد کمیته امداد بر ماندگاری جمعیت در نواحی روستایی (مطالعه موردی: شهرستان خمین). , 17(65), 177-198. doi: 10.22054/joer.2017.7850
یوسف قنبری; راضیه نوری. "ارزیابی تاثیر اعتبارات خرد کمیته امداد بر ماندگاری جمعیت در نواحی روستایی (مطالعه موردی: شهرستان خمین)". , 17, 65, 1396, 177-198. doi: 10.22054/joer.2017.7850
قنبری, یوسف, نوری, راضیه. (1396). 'ارزیابی تاثیر اعتبارات خرد کمیته امداد بر ماندگاری جمعیت در نواحی روستایی (مطالعه موردی: شهرستان خمین)', , 17(65), pp. 177-198. doi: 10.22054/joer.2017.7850
قنبری, یوسف, نوری, راضیه. ارزیابی تاثیر اعتبارات خرد کمیته امداد بر ماندگاری جمعیت در نواحی روستایی (مطالعه موردی: شهرستان خمین). , 1396; 17(65): 177-198. doi: 10.22054/joer.2017.7850