نمازی فر, حسین, عباس‌زاده مهنه, سعید, عزیزی, امیر. (1395). واکاوی فلسفة حدود با تکیه بر دیدگاه علامه طباطبائی. , 3(4), 47-68. doi: 10.22054/tat.2016.7954
حسین نمازی فر; سعید عباس‌زاده مهنه