عباسی اسفجبر, علی اصغر. (1395). مدل‌یابی معادلات ساختاری اثر سرمایه اجتماعی بر رضایت شغلی در کارکنان ستاد فرماندهی انتظامی استان مازندران .. , 2(7), 151-187. doi: 10.22054/rjsw.2016.8099
علی اصغر عباسی اسفجبر. "مدل‌یابی معادلات ساختاری اثر سرمایه اجتماعی بر رضایت شغلی در کارکنان ستاد فرماندهی انتظامی استان مازندران .". , 2, 7, 1395, 151-187. doi: 10.22054/rjsw.2016.8099
عباسی اسفجبر, علی اصغر. (1395). 'مدل‌یابی معادلات ساختاری اثر سرمایه اجتماعی بر رضایت شغلی در کارکنان ستاد فرماندهی انتظامی استان مازندران .', , 2(7), pp. 151-187. doi: 10.22054/rjsw.2016.8099
عباسی اسفجبر, علی اصغر. مدل‌یابی معادلات ساختاری اثر سرمایه اجتماعی بر رضایت شغلی در کارکنان ستاد فرماندهی انتظامی استان مازندران .. , 1395; 2(7): 151-187. doi: 10.22054/rjsw.2016.8099