رحیمیان, حمید. (1395). کاوشی در اثربخشی مدارس علامه تهران، درچارچوب "پژوهش مدارس اثربخش". , 2(8), 51-69. doi: 10.22054/jrlat.2018.5136.1110
حمید رحیمیان. "کاوشی در اثربخشی مدارس علامه تهران، درچارچوب "پژوهش مدارس اثربخش"". , 2, 8, 1395, 51-69. doi: 10.22054/jrlat.2018.5136.1110
رحیمیان, حمید. (1395). 'کاوشی در اثربخشی مدارس علامه تهران، درچارچوب "پژوهش مدارس اثربخش"', , 2(8), pp. 51-69. doi: 10.22054/jrlat.2018.5136.1110
رحیمیان, حمید. کاوشی در اثربخشی مدارس علامه تهران، درچارچوب "پژوهش مدارس اثربخش". , 1395; 2(8): 51-69. doi: 10.22054/jrlat.2018.5136.1110