امامی, کریم. (1397). آیا افزایش سهم فناوری اطلاعات و ارتباطات از تولید ناخالص داخلی در کشور ایران ضروری است؟. , 18(68), 45-74. doi: 10.22054/joer.2018.8687
کریم امامی. "آیا افزایش سهم فناوری اطلاعات و ارتباطات از تولید ناخالص داخلی در کشور ایران ضروری است؟". , 18, 68, 1397, 45-74. doi: 10.22054/joer.2018.8687
امامی, کریم. (1397). 'آیا افزایش سهم فناوری اطلاعات و ارتباطات از تولید ناخالص داخلی در کشور ایران ضروری است؟', , 18(68), pp. 45-74. doi: 10.22054/joer.2018.8687
امامی, کریم. آیا افزایش سهم فناوری اطلاعات و ارتباطات از تولید ناخالص داخلی در کشور ایران ضروری است؟. , 1397; 18(68): 45-74. doi: 10.22054/joer.2018.8687