بگیان کوله مرز, محمدجواد, کرمی, جهانگیر, مومنی, خدامراد, الهی, عادله. (1398). مقایسه اثربخشی سیستم روان‌درمانی تحلیل شناختی- رفتاری (CBASP) و یکپارچه‌سازی رفتاردرمانی دیالکتیکی با درمان شناختی مبتنی بر ذهن شفقت ورز بر کاهش درد ذهنی و دشواری‌های تنظیم هیجانی افراد اقدام‌کننده به خودکشی. , 9(34), 35-63. doi: 10.22054/jcps.2019.34758.1937
محمدجواد بگیان کوله مرز; جهانگیر کرمی; خدامراد مومنی; عادله الهی. "مقایسه اثربخشی سیستم روان‌درمانی تحلیل شناختی- رفتاری (CBASP) و یکپارچه‌سازی رفتاردرمانی دیالکتیکی با درمان شناختی مبتنی بر ذهن شفقت ورز بر کاهش درد ذهنی و دشواری‌های تنظیم هیجانی افراد اقدام‌کننده به خودکشی". , 9, 34, 1398, 35-63. doi: 10.22054/jcps.2019.34758.1937
بگیان کوله مرز, محمدجواد, کرمی, جهانگیر, مومنی, خدامراد, الهی, عادله. (1398). 'مقایسه اثربخشی سیستم روان‌درمانی تحلیل شناختی- رفتاری (CBASP) و یکپارچه‌سازی رفتاردرمانی دیالکتیکی با درمان شناختی مبتنی بر ذهن شفقت ورز بر کاهش درد ذهنی و دشواری‌های تنظیم هیجانی افراد اقدام‌کننده به خودکشی', , 9(34), pp. 35-63. doi: 10.22054/jcps.2019.34758.1937
بگیان کوله مرز, محمدجواد, کرمی, جهانگیر, مومنی, خدامراد, الهی, عادله. مقایسه اثربخشی سیستم روان‌درمانی تحلیل شناختی- رفتاری (CBASP) و یکپارچه‌سازی رفتاردرمانی دیالکتیکی با درمان شناختی مبتنی بر ذهن شفقت ورز بر کاهش درد ذهنی و دشواری‌های تنظیم هیجانی افراد اقدام‌کننده به خودکشی. , 1398; 9(34): 35-63. doi: 10.22054/jcps.2019.34758.1937


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.