دوره و شماره: دوره 6، شماره 15، پاییز 1395، صفحه 158-135  XML

1

خوانشی تازه در تقابل زبان رسانه و معیار و تأثیر آن بر ترجمه

صفحه 36-13
رضا ناظمیان؛ زهره قربانی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/rctall.2016.7214

2

بازکاوی ترجمة عبداللّطیف تسوجی از داستان بنیادین هزار و یک شب بر اساس الگوی ژان رنه لادمیرال

صفحه 58-37
شهرام دلشاد؛ سیّد مهدی مسبوق؛ صلاح‌الدّین عبدی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/rctall.2016.7216

3

وجوه ابهام یا ایهام نحوی در زبان عربی و تأثیر آن بر ترجمة قرآن کریم

صفحه 84-59
یوسف نظری
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/rctall.2016.7217

4

تحلیل ساختار «لا أقسم» در ترجمه‌های انگلیسی قرآن بر اساس روش تطبیقی مبتنی بر هم‌ارزی متنی هاوس

صفحه 110-85
محمود واعظی؛ قاسم فائز؛ محمدرضا رسولی راوندی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/rctall.2016.7219

5

ساختار شکل‌گیری معنا در سورة کافرون به‌مثابة اثری ادبی از دیدگاه نظریة ساختارگرایی

صفحه 134-111
صادق خورشا؛ محمد هادی مرادی؛ حسام حاج مؤمن
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/rctall.2016.7220

6

تأثیر ایدئولوژی مترجم در برگردان موتیف باده در رباعیات خیام به زبان عربی (با تکیه بر ترجمة احمد رامی، احمد صافی و ابراهیم عریّض)

صفحه 158-135
محمدرضا عزیزی؛ طیبه احمدپور؛ حسن امامی؛ مرادعلی واعظی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/rctall.2016.7222

7

سیالیت نشانه‌های ادبی درترجمة متن شعری (موردپژوهانه ترجمة دیوان أغانی مهیار الدمشقی ادونیس)

صفحه 182-159
جواد گرجامی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/rctall.2016.7267


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.