1.

خوانشی تازه در تقابل زبان رسانه و معیار و تأثیر آن بر ترجمه

صفحه 36-13
رضا ناظمیان؛ زهره قربانی

2.

بازکاوی ترجمة عبداللّطیف تسوجی از داستان بنیادین هزار و یک شب بر اساس الگوی ژان رنه لادمیرال

صفحه 58-37
شهرام دلشاد؛ سیّد مهدی مسبوق؛ صلاح‌الدّین عبدی

3.

وجوه ابهام یا ایهام نحوی در زبان عربی و تأثیر آن بر ترجمة قرآن کریم

صفحه 84-59
یوسف نظری

4.

تحلیل ساختار «لا أقسم» در ترجمه‌های انگلیسی قرآن بر اساس روش تطبیقی مبتنی بر هم‌ارزی متنی هاوس

صفحه 110-85
محمود واعظی؛ قاسم فائز؛ محمدرضا رسولی راوندی

5.

ساختار شکل‌گیری معنا در سورة کافرون به‌مثابة اثری ادبی از دیدگاه نظریة ساختارگرایی

صفحه 134-111
صادق خورشا؛ محمد هادی مرادی؛ حسام حاج مؤمن

6.

تأثیر ایدئولوژی مترجم در برگردان موتیف باده در رباعیات خیام به زبان عربی (با تکیه بر ترجمة احمد رامی، احمد صافی و ابراهیم عریّض)

صفحه 158-135
محمدرضا عزیزی؛ طیبه احمدپور؛ حسن امامی؛ مرادعلی واعظی

7.

سیالیت نشانه‌های ادبی درترجمة متن شعری (موردپژوهانه ترجمة دیوان أغانی مهیار الدمشقی ادونیس)

صفحه 182-159
جواد گرجامی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.