1.

تحلیل ساختار روایی منظومه‌های عطّار (الهی‌نامه، منطق‌الطّیر و مصیبت‌نامه)

صفحه 5-30
محسن بتلاب

2.

مفهوم «عدم» در آثار بیدل دهلوی و مقایسة آن با اندیشه‌های ابن‌عربی

صفحه 31-64
سعید قاسمی پرشکوه؛ محمد حسین بیات

3.

تطبیق و تحلیل منظومة تسبیح کربلا با روایت تاریخی ابن‌قتیبه

صفحه 65-88
فاطمه جمالی

4.

چهرۀ قشیری در اسرارالتّوحید (بررسی و تحلیل روش‌شناختی و محتوایی)

صفحه 89-108
مهدی محبتی

5.

جستجو، عنصر ثابتِ بُن‌مایة اصلی داستان دقوقی در مثنوی مولوی

صفحه 109-122
شهلا خلیل الهی

6.

تحلیل نسبت میان درون‌مایه‌های آثار داستانی سیمین دانشور با پیشینة فرهنگی ایران

صفحه 123-146
حسینعلی قبادی

7.

تحلیلِ گفتمان پارِسیا در روایتِ حسنکِ وزیر

صفحه 147-168
مهین طهماسبی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.