دوره و شماره: دوره 3، شماره 12، پاییز 1396، صفحه 41-60  XML

1

جایگاه کتابخانه‌های تخصصی در فرایند مدیریت دانش سازمان: ارائه یک مدل

فصلنامه مطالعات دانش شناسی
صفحه 1-20
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/jks.2017.8461

2

نقش به کارگیری داده‌کاوی بر عملکرد سازمانی مدیر کتابخانه‌های دانشگاه‌های دولتی تهران با رویکرد مدیریت دانش

فصلنامه مطالعات دانش شناسی
صفحه 21-40
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/jks.2017.8463

3

شناسایی اهداف مرتبط با کتابخانه‌های عمومی در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران

فصلنامه مطالعات دانش شناسی
صفحه 41-60
سمیه جعفری باقی آبادی؛ محمد حسن زاده
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/jks.2018.31580.1176

4

روندهای فناوری اطلاعات بر سواد دیجیتالی با روش آینده پژوهی

فصلنامه مطالعات دانش شناسی
صفحه 61-80
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/jks.2017.8465

5

عوامل مؤثر بر استفاده از اینترنت در بین دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه‌های غرب کشور (ارومیه، کردستان، رازی کرمانشاه، بوعلی همدان)

فصلنامه مطالعات دانش شناسی
صفحه 81-100
صلاح سلیمیان؛ کیومرث شهبازی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/jks.2018.31121.1167

6

آزادی اطلاعات و سناریوهای آینده

فصلنامه مطالعات دانش شناسی
صفحه 101-120
تکتم عین الهی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/jks.2017.21620.1131


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.