دوره و شماره: دوره 26، شماره 86، زمستان 1396، صفحه 97-123، صفحه 1-172  XML

1

طراحی یک مدل تحلیل پوششی داده‌های شبکه‌ای غیرشعاعی جهت ارزیابی عملکرد

صفحه 1-23
منصور مومنی؛ حسین صفری؛ محسن رستمی؛ امین مصطفایی؛ رضا سلیمانی دامنه
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/jmsd.2017.8441

2

تاثیر عوامل استرس‌زا شغلی با رفتارشهروندی سازمانی با نقش میانجی حمایت سازمانی ادراک شده

صفحه 25-60
بهروز رضائی منش؛ عقیل قربانی پاجی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/jmsd.2017.8442

3

طراحی و تبیین صلاحیت‌های حرفه‌ای کارشناسان منابع انسانی

صفحه 61-96
جواد پورکریمی؛ محمدرضا کرامتی؛ علیرضا محمدی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/jmsd.2017.8443

4

تأثیر مدیریت استعداد بر رفتار کارآفرینانه در بخش دولتی: تبیین نقش میانجی رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان

صفحه 97-123
امین نیک پور
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/jmsd.2017.8444

5

تاثیر استرس های نقش بر رضایتمندی زنان شاغل با در نظر گرفتن نقش خودکارآمدی آنان

صفحه 125-144
فرشته منصوری موید؛ فاطمه یاوری گهر
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/jmsd.2017.8445

6

تاثیر رفتار سازمانی مثبت و ابعاد آن بر مزیت رقابتی

صفحه 145-166
داود حسین پور؛ فاطمه شمس
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/jmsd.2017.8446

7

سخن سردبیر

صفحه 0-0
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/jmsd.2017.8725


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.