1.

اقدامات اجتماعی و سیاسی دستگاه اداری پهلوی اول در انحصار ساختار سیاسی

صفحه 1-36
اسماعیل عالی زاد؛ بهزاد همتی

2.

بررسی نقش سیاسی روحانیت در دوره رضاشاه

صفحه 37-76
محمدعثمان حسین بر؛ عبدالرسول حسنی فر

3.

مطالعه جنسیتی باورهای عامیانه در عصر قاجار

صفحه 77-115
سمیه سادات شفیعی

4.

بررسی‌ ترجیحات ارزشی‌ بین نسلی و عوامل‌ اجتماعی‌ مؤثر بر آن در شهر سنندج

صفحه 117-156
جمال ادهمی؛ یعقوب احمدی؛ ابراهیم جعفری

5.

تحلیل تطبیقی موانع گذار به دموکراسی در خاورمیانه

صفحه 249-297
علیرضا بی زبان

6.

مطالعه موردی شیوه نمایش خود در کاربران صفحه اجتماعی اینستاگرام

صفحه 194-157
آزاده هاشمی منفرد؛ علی ربیعی

7.

حاکمیت و تناسب قوا در ایران پیشادولت مدرن: مناطقی از ایالت فارس

صفحه 195-248
محمدرضا تهمک


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.