دوره و شماره: دوره 8، شماره 31، تابستان 1396، صفحه 1-24  XML

1

بررسی نقش برنامه‌ریزی ناحیه‌ای بر رفاه اجتماعی از دیدگاه مردم. غلامرضا لطیفی ، حمید قره باغی، فیروزه حاج علی‌اکبری، رضا شامی.

برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی
صفحه 1-24
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/qjsd.2017.8248

2

شناخت منابع اعتماد کارفرما به پیمانکار بر پایه ویژگی‌های قابلیت اعتماد پیمانکار (مورد مطالعه: پروژه‌های ساخت شهری تهران). یاسر گلدوست جویباری ، محمدحسین صبحیه ، سیدحمید خداداد حسینی ، اقبال شاکری ، مجتبی امیری.

برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی
صفحه 25-79
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/qjsd.2017.8249

3

تحلیل میزان عوامل مؤثر بر آگاهی از شهروندی در بین دانش‌آموزان (مورد مطالعه: شهرستان پلدختر). ولی بهرامی ، علی‌اکبر تاج مزینانی ، حسین امیری.

برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی
صفحه 81-116
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/qjsd.2017.8250

4

کارآفرینی فتوتی جستاری پدیدارشناسانه در کارآفرینی بومی. کاوه فرهادی ، محمدرضا میرزائی.

برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی
صفحه 117-167
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/qjsd.2017.8251

5

بررسی وضعیت سلامت معلمان و رابطه آن با سرمایه اجتماعی: مورد مطالعه معلمان آموزش و پرورش شهر بوشهر (94-1393). آرمان حیدری، مریم مختاری ، حمیده دهقانی.

برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی
صفحه 169-201
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/qjsd.2017.8252

6

عوامل اجتماعی مؤثر بر رضایت از زندگی مورد مطالعه : شهروندان شهر کاشان در سال 1394. محسن نیازی ، محمد گنجی ، فهیمه نامورمقدم.

برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی
صفحه 203-229
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/qjsd.2017.8253

7

تحلیل تجربه و درک کارگران از شرایط کاری‌: دلایل و پیامد‌ها (مورد مطالعه: کارگران بنگاه‌‌های تولیدی پوشاک کرج). حمزه نوذری

برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی
صفحه 231-262
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/qjsd.2017.8254

8

مقاله شناسی شماره 31تابستان 1396.مژگان فارسی

برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی
صفحه 275-300
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/qjsd.2017.8275


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.