دوره و شماره: دوره 3، شماره 6، زمستان 1395، صفحه 65-88، صفحه 1-298  XML

1

الگوی زیست جمعی در ایران(تحلیلی بر درسنامه فنی و مشارکتیِ طومار تقسیم آب زنده رود)

دو فصلنامه دانش های بومی ایران
صفحه 1-64
محمود مهام
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/qjik.2017.8030

2

تیلون دادن، آرنگ سازی و گیرماسه (تیره‌گری و روشنگری آب) دو شگرد کم‌تر شناخته‌شده در کشاورزی سنتی ایران

دو فصلنامه دانش های بومی ایران
صفحه 65-88
مرتضی فرهادی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/qjik.2017.8162

3

مدیریت بومی منابع آب در منطقه کاشان غلامرضا لطیفی وحدان محمّدشهری

دو فصلنامه دانش های بومی ایران
صفحه 89-131
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/qjik.2017.8209

4

بازشناسی سازمان نیروی انسانی در سیستم مدیریت بومی آب بلده فردوس(تون) قبل از 1350هـ.ش

دو فصلنامه دانش های بومی ایران
صفحه 133-172
کاظم مختارنیا؛ شاهین حیدری؛ محمدحسن طالبیان
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/qjik.2017.14159.1032

5

پَنگ، پَنگ گو وپَنگ خانه (جستارهایی از تقسیم آب سنتی در شهرستان بُرخوار)

دو فصلنامه دانش های بومی ایران
صفحه 173-210
اسدالله عبدلی آشتیانی؛ محمدعلی ایزدخواستی؛ ناصر حق شناس
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/qjik.2017.8032

6

ارزیابی ویژ‌گی های حکمرانی سنتی آبخوان با استفاده از اصول حکمرانی موثر آب زیرزمینی

دو فصلنامه دانش های بومی ایران
صفحه 211-245
محمد ابراهیم بنی حبیب؛ سمانه غفوری خرانق
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/qjik.2017.15160.1037

7

جستاری پدیدار شناسانه به دانش بومی و فنون ِمعماریِ آب در ایران مطالعه موردی: بررسی اصول و فنون مبتنی بر معماری زیست اقلیمی شیوه صفوی با تاکید بر نقش آب و طبیعت

دو فصلنامه دانش های بومی ایران
صفحه 136-168
کاوه فرهادی؛ مصطفی تقی زاده
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/qjik.2018.23908.1070

8

جبرجغرافیا و شاهکارکاریزدر ایران(قنات) (معرفی و نقد کتاب کاریز در ایران و شیوه های سنتی بهره گیری از آن

دو فصلنامه دانش های بومی ایران
صفحه 220-243
مرتضی سالمی قمصری؛ سینا فروزش
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/qjik.2017.8265


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.