دوره و شماره: دوره 3، شماره 6، زمستان 1395، صفحه 65-88، صفحه 1-298  XML

1

الگوی زیست جمعی در ایران(تحلیلی بر درسنامه فنی و مشارکتیِ طومار تقسیم آب زنده رود)

دو فصلنامه دانش های بومی ایران
صفحه 1-64
محمود مهام
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/qjik.2017.8030

2

تیلون دادن، آرنگ سازی و گیرماسه (تیره‌گری و روشنگری آب) دو شگرد کم‌تر شناخته‌شده در کشاورزی سنتی ایران

دو فصلنامه دانش های بومی ایران
صفحه 65-88
مرتضی فرهادی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/qjik.2017.8162

3

مدیریت بومی منابع آب در منطقه کاشان غلامرضا لطیفی وحدان محمّدشهری

دو فصلنامه دانش های بومی ایران
صفحه 89-131
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/qjik.2017.8209

4

بازشناسی سازمان نیروی انسانی در سیستم مدیریت بومی آب بلده فردوس(تون) قبل از 1350هـ.ش

دو فصلنامه دانش های بومی ایران
صفحه 133-172
کاظم مختارنیا؛ شاهین حیدری؛ محمدحسن طالبیان
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/qjik.2017.14159.1032

5

پَنگ، پَنگ گو وپَنگ خانه (جستارهایی از تقسیم آب سنتی در شهرستان بُرخوار)

دو فصلنامه دانش های بومی ایران
صفحه 173-210
اسدالله عبدلی آشتیانی؛ محمدعلی ایزدخواستی؛ ناصر حق شناس
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/qjik.2017.8032

6

ارزیابی ویژ‌گی های حکمرانی سنتی آبخوان با استفاده از اصول حکمرانی موثر آب زیرزمینی

دو فصلنامه دانش های بومی ایران
صفحه 211-245
محمد ابراهیم بنی حبیب؛ سمانه غفوری خرانق
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/qjik.2017.15160.1037


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.