دوره و شماره: دوره 23، شماره 79، بهار 1398، صفحه 126-103، صفحه 230-1  XML

1

بررسی شگردهای حافظ در چندمعنایی کردن متن

صفحه 30-7
مجید عزیزی هابیل؛ علی نوری؛ علی حیدری؛ سعید زهره وند
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/ltr.2017.9928.1361

2

رمان جنگ در ایران از منظر حضور «دیگری» با تکیه بر آرای باختین

صفحه 54-31
شکوفه آروین؛ ابوالقاسم دادور؛ مریم حسینی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/ltr.2019.33598.2322

3

کاربرد ادبی و هنری حرف «الف» در اشعار شاعران سبک خراسانی

صفحه 76-55
غلامرضا حیدری
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/ltr.2018.13623.1511

4

ماهیت تصوف و زبان آن از دیدگاه مولانا در مثنوی

صفحه 102-77
عبدالرضا سیف؛ علیرضا ولی یاری اسکندری
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/ltr.2018.23744.1951

5

بازشناسی مفهوم «نطق» در مثنوی مولانا با تکیه بر نظریات زبان‌شناسی معاصر

صفحه 126-103
علی محمد موذنی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/ltr.2019.25853.2023

6

«سه نثر» ظهوری ترشیزی و جایگاه آن در ادبیات فارسی

صفحه 158-127
علی اصغر باباسالار؛ روح الله هادی؛ ری هاتوری
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/ltr.2018.26725.2058

7

بررسی انواع آشنایی‌زدایی درآثار مهدی اخوان ثالث

صفحه 190-159
حسین فیروزی؛ شهریار حسن زاده؛ حسین آریان
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/ltr.2018.11701.1424

8

بررسی نقش‌گرایانة تجارب عرفانی در گفتمان مکاشفة بحرالحقیقة احمد غزّالی بر مبنای فرانقش اندیشگانی

صفحه 214-191
عباسعلی وفایی؛ فرشته میلادی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/ltr.2018.18497.1733


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.