1.

بازشناسی عوامل مؤثر بر ارتقا کیفیت شادمانی در فضای شهری با بهره گیری از اصول رویکرد شهر شاد نمونۀ موردی: خیابان چهارباغ عباسیِ اصفهان

صفحه 1-25
علی موسی زاده؛ مریم محمدی

2.

بررسی تأثیر فضای عمومی شهری بر ابعاد رفاه اجتماعی (مورد مطالعه: شهروندان شهر تهران)

صفحه 28-58
راشین عبدالهی؛ اصغر محمدی؛ منصور حقیقتیان

3.

شاخص‌های بومی امنیت اجتماعی در مقاصد گردشگری جمهوری اسلامی ایران

صفحه 57-90
سید محمد موسوی؛ جعفر آهنگران؛ اصغر افتخاری

4.

بررسی اثرات اشتغال غیررسمی بر پایداری اجتماعی نمونه موردی شهر بانه

صفحه 91-120
مهین نسترن؛ کامران ربیعی؛ کامیار عبدخدا

5.

ارزیابی وضعیت زیست پذیری مناطق کلان‌شهر شیراز از منظر شهروندان

صفحه 124-154
مجید اکبری؛ وحید بوستان احمدی؛ سید چمران موسوی؛ نازنین حاجی پور

6.

جایگاه توسعۀ فرهنگی شهر در نظام سیاست‌گذاری ج. ا. ایران (موردمطالعه: قانون برنامه‌های پنج‌سالۀ پنجم و ششم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی)

صفحه 155-189
بیژن زارع؛ رضا صفری شالی؛ داود فاطمی

7.

بررسی عوامل مؤثر بر توسعه‌نیافتگی استان کردستان با تأکید بر توسعه فرهنگی

صفحه 192-226
چنور دیداری؛ رضاعلی محسنی؛ محمد حسین بحرانی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.