1.

مقایسه ارتباط ارزشی جریانهای نقدی عملیاتی، اقلام تعهدی B جاری و غیرجاری عملیاتی با ارتباط ارزشی رقم کلی سود

صفحه 1-35
قاسم بولو؛ نسیم لطفی

2.

بررسی اثرات کیفیت اقلام تعهدی و مربوط بودن اطلاعات مالی بر هزینه های نمایندگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 37-69
محمد نمازی؛ غلامرضا رضایی

3.

بررسی ارتباط بین محافظه کاری و کارایی مالی شرکت های بازار بورس اوراق بهادار تهران به وسیله تحلیل پوششی داده ها-کارایی برتر

صفحه 71-95
محمد حسین ستایش؛ منوچهر روستا

4.

بررسی رابطه محافظه کاری و کارایی سرمایه گذاری با توجه به وضعیت تأمین مالی و مالکیت نهایی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 97-116
مهدی مرادزاده فرد؛ مریم فرج زاده؛ شیما کرمی؛ مرتضی عدل زاده

5.

اثرکیفیت گزارشگری مالی و سررسید بدهی بر کارایی سرمایه گذاری

صفحه 117-143
سید عباس هاشمی؛ سعید صمدی؛ ریحانه هادیان

6.

مدیریت سود واقعی، حاکمیت شرکتی و نگهداشت وجه نقد

صفحه 145-161
فرشید خیر اللهی؛ اسحاق بهشور؛ فرزاد ایوانی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.