دوره و شماره: دوره 4، شماره 16، تابستان 1395  XML

1

تحلیلی بر چرخه انسجام سیاستی در نظام حکمرانی فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران

مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات
صفحه 1-33
محمدتقی تقوی فرد؛ زهرا وفادار؛ مهدی رحیمی؛ مجتبی آقایی

2

واکنش ‏پذیری تصمیم‏ گیری سرمایه‏ گذاران از کیفیت خرید الکترونیکی سهام

مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات
صفحه 35-61
محمد خدائی وله زاقرد؛ مجتبی رستمی نوروزآباد

3

تأثیر ویژگی های اطلاعات در زنجیره ارزش بر کسب مزیت رقابتی با میانجیگری متغیر همسویی استراتژیک برنامه فناوری اطلاعات و استراتژی های سازمان

مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات
صفحه 89-121
نسرین ذوالفقارخانی؛ داود فیض

4

تأثیر سرمایه انسانی و ویژگی‌های سازمانی بر ارزش‌آفرینی کسب‌وکار فناوری اطلاعات

مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات
صفحه 89-121
امیرهوشنگ تاجفر؛ بهروز  لاری سمنانی؛ الهام یوسفی 

5

شناسایی موانع توسعه بانکداری الکترونیک

مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات
صفحه 123-145
مسعود خوش‌هیکل؛ ایمان غریب

6

ارائه چارچوبی برای بررسی عوامل درون‌سازمانی مؤثر بر امنیت سامانه‌های اطلاعاتی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی

مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات
صفحه 147-176
علیرضا پیکام؛ خداکرم سلیمی فرد


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.