دوره و شماره: دوره 13، شماره 52، زمستان 1395  XML

1

ارتباط حاکمیت شرکتی و اَبعاد آن با کارائی سرمایه گذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مطالعات تجربی حسابداری مالی
صفحه 9-36
صابر شعری آناقیر شعری آناقیر؛ یحیی حساس یگانه؛ مهدی سدیدی؛ بنیامین نره ئی

2

چرخه عمر شرکت و هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت ها

مطالعات تجربی حسابداری مالی
صفحه 37-60
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/qjma.2017.7712

3

تاثیر معیارهای راهبری شرکتی بر به موقع بودن افشای گزارشگری مالی

مطالعات تجربی حسابداری مالی
صفحه 61-82
ولی خدادادی؛ جواد نیک کار؛ سجاد ویسی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/qjma.2017.7730

4

مطالعه اثر رشد شرکت بر ارتباط بین اقلام تعهدی اختیاری با بازده سهام

مطالعات تجربی حسابداری مالی
صفحه 83-118
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/qjma.2017.7738

5

کیفیت حسابرسی و ارزش گذاری بالای حقوق صاحبان سهام

مطالعات تجربی حسابداری مالی
مریم کربلایی میرزائی؛ فرهاد شاه ویسی؛ فرزاد ایوانی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/qjma.2017.7739

6

تأثیر انحصار یا رقابت صنعت بر قیمت گذاری خدمات حسابرسی مستقل

مطالعات تجربی حسابداری مالی
صفحه 149-178
نظام الدین رحیمیان؛ محمد تقی تقوی فرد؛ سپیده جوادی صوفیانی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/qjma.2017.7740

7

اثرگذاری کیفیت کمیته حسابرسی بر تحقق اهداف کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی

مطالعات تجربی حسابداری مالی
صفحه 179-284
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/qjma.2017.7741


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.