دوره و شماره: دوره 4، شماره 12، پاییز 1394، صفحه 131-165  XML

1

تحول مفهوم رضایت ولی نسبت به دختر باکره بالغ در ازدواج، و آثار آن

صفحه 9-35
شعبان حق پرست؛ صمد یوسف زاده
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/jplr.2015.1730

2

نجات دریایی در کامن لا و کنوانسیون نجات دریایی

صفحه 37-59
عبدالحسین صفایی؛ محمدکاظم نظارت مقدم
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/jplr.2015.1731

3

قاعده تعلیق یا توقف خودبه خودی تعقیب ورشکسته (مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا و ایران)

صفحه 87-107
محمد عیسائی تفرشی؛ مرتضی شهبازی نیا؛ حبیب رمضانی آکردی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/jplr.2015.1732

4

سوءاستفاده از حق در حقوق بین الملل خصوصی

صفحه 109-129
رضا مقصودی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/jplr.2015.1733

5

مبانی اخلاقی قاعده آزادی عناوین در فقه و حقوق ایران

صفحه 109-129
سام محمدی؛ مهدی فلاح
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/jplr.2015.1734

6

امکان جبران کامل خسارات در اصول قراردادهای تجاری بینالمللی، کنوانسیون قراردادهای بیع بینالمللی کالا و حقوق ایران

صفحه 131-165
امیر وطنی؛ سید قاسم زمانی؛ جعفر زنگنه شهرکی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/jplr.2015.1741


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.