دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 1-220  XML

1

مدلسازی آسیب پذیری اجتماعی شهرها در برابر زلزله با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی و نرم افزارARC GIS(مطالعه موردی: منطقه 1 شهر تبریز)

فصلنامه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای
صفحه 1-32
محسن احدنژاد روشتی؛ حجت محمدی ترکمانی؛ قهرمان خوش روی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/urdp.2016.7255

2

بررسی عوامل تأثیرگذار بر بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده - تاریخی (مطالعه موردی: شهر لامرد)

فصلنامه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای
صفحه 31-55
رضا مستوفی؛ طاهره عرفان منش؛ امیر صابری؛ محمدرضا اکبری
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/urdp.2016.7256

3

ارزیابی سیاست انتقال پایتخت اداری – سیاسی از کلان‌شهر تهران

فصلنامه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای
صفحه 55-83
محمد شیخی؛ نجمه آقا محسنی فشمی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/urdp.2016.7257

4

تبیین فضای عمومی در توسعه پایدار محلی (مطالعه موردی: پارک شفق محله یوسف‌آباد تهران)

فصلنامه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای
صفحه 83-119
ژیلا سجادی؛ بهرنگ کلانتری؛ وحید یاری قلی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/urdp.2016.7258

5

شهرهای دوستدار زن و استراتژی‌های دستیابی به آن

فصلنامه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای
صفحه 119-149
میترا عظیمی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/urdp.2016.7259

6

نقش کیفیت محیطی در ارتقای تعاملات اجتماعی خیابان‌های شهری (نمونه موردی: خیابان امام خمینی آمل)

فصلنامه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای
صفحه 149-175
حسن سجاد زاده؛ فایزه محمدی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/urdp.2016.7260

7

ارزیابی آسیب‌پذیری اجتماعی- فیزیکی در برابر زلزله (نمونه موردی: شهرستان‌های استان اردبیل)

فصلنامه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای
صفحه 173-198
فیروز جعفری؛ افشار حاتمی؛ سپیده نوری
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/urdp.2016.7261


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.