دوره و شماره: دوره 2، شماره 5، زمستان 1392، صفحه 147-174  XML

1

بازخوانی مستندات فقهی حکم اعدام برای تکرار جرایم حدی

فصلنامه پژوهش حقوق کیفری
صفحه 9-46
رحیم نوبهار

2

ابزارگرایی کیفری: قلمرو، مفهوم، شاخص ها

فصلنامه پژوهش حقوق کیفری
صفحه 47-71
حامد رحمانیان؛ محمد جعفر حبیب زاده

3

مسئولیت کیفری، مدنی و انتظامی ناقضین اصول بنیادین دادرسی کیفری

فصلنامه پژوهش حقوق کیفری
صفحه 73-92
زینب باقری نژاد؛ رجب گلدوست جویباری

4

درآمدی بر نهاد تعویق صدور حکم در حقوق ایران، آلمان و فرانسه

فصلنامه پژوهش حقوق کیفری
صفحه 93-119
حسین محمد کوره پز؛ عبدالعلی توجهی

5

سیاست کیفری ایران در قبال اطفال و نوجوانان بزهدیده گردشگری جنسی

فصلنامه پژوهش حقوق کیفری
صفحه 121-146
مسعود اکبری؛ فاطمه قناد

6

تحلیل جرم شناختیِ جرایم اقتصادی

فصلنامه پژوهش حقوق کیفری
صفحه 147-174
شهرام ابراهیمی؛ مجید صادق نژاد نایینی

7

تعدد جرم و آثار آن در قانون جدید مجازات اسلامی(مصوب 1392

فصلنامه پژوهش حقوق کیفری
صفحه 175-196
مجتبی جعفری
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/jclr.2014.578


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.