دوره و شماره: دوره 2، شماره 6، بهار 1393، صفحه 113-136  XML

1

نظارت بر مجرمان خطرناک: چالش ها و راهکارها

فصلنامه پژوهش حقوق کیفری
صفحه 9-37
علی حسین نجفی ابرند آبادی؛ حسین ایارگر

2

زن در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه

فصلنامه پژوهش حقوق کیفری
صفحه 39-67
حسنعلی موذن زادگان؛ عباس تدین

3

کیفیات مشدده در فرایند کیفردهیِ جنایات بین المللی

فصلنامه پژوهش حقوق کیفری
صفحه 69-89
بهزاد رضوی فرد

4

اساسی سازی حقوق پیشگیری از جرم در ایران

فصلنامه پژوهش حقوق کیفری
صفحه 91-111
امیر حسن نیاز پور

5

تقویت حقوق و آزادی های متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی دادرسی کیفری مصوب 92

فصلنامه پژوهش حقوق کیفری
صفحه 113-136
محد مهدی ساقیان

6

مفهوم موسع اقدامات مجرمانه مشترک در حقوق کیفری بین الملل

فصلنامه پژوهش حقوق کیفری
صفحه 137-164
مجتبی جانی پور؛ معصومه لادمخی

7

جلوه های گرایش به نظم عمومی در مقررات قصاص نفس در قانون مجازات اسلامی

فصلنامه پژوهش حقوق کیفری
صفحه 165-181
سید محمود مجیدی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.