دوره و شماره: دوره 14، شماره 41، تابستان 1395، صفحه 1-215  XML

1

طراحی مدل برنامه ریزی دو سطحی در زنجیره تامین غیر متمرکز تولید توزیع با در نظر گرفتن تبلیغات مشارکتی

مطالعات مدیریت صنعتی
صفحه 1-38
امید امیرطاهری؛ مصطفی زندیه؛ بهروز دری نوکورانی

2

مدل سازی تفسیری- ساختاری ریسک های زنجیرۀ تأمین صنعت پتروشیمی

مطالعات مدیریت صنعتی
صفحه 39-73
علی آتش سوز؛ کامران فیضی؛ ابوالفضل کزازی؛ لعیا الفت

3

طراحی و حل مدل چند هدفه بهینه سازی برای شبکه های خدمات درمانی با اثر ریسک ادغام تحت شرایط عدم قطعیت: روش بهینه سازی استوار

مطالعات مدیریت صنعتی
صفحه 65-108
بهنام وحدانی

4

بررسی نقش مستقیم محرکهای زنجیره تأمین و نقش تعدیلگری فرهنگ سازمانی در بهبود عملکرد زنجیره تأمین مطالعه موردی: شرکتهای تولیدی استان قزوین

مطالعات مدیریت صنعتی
صفحه 109-136
صفر فضلی؛ زهرا امین افشار

5

ارائه مدل بهینه سازی چند هدفه در مساله تخصیص افزونگی سیستم- های تعمیرپذیر، با بهره گیری از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره، طراحی آزمایشات و شبیه سازی

مطالعات مدیریت صنعتی
صفحه 137-162
پرهام عظیمی؛ فرهاد هادی نژاد

6

زمان بندی کلاس های درس با استفاده از برنامه ریزی عدد صحیح

مطالعات مدیریت صنعتی
صفحه 163-187
مجید اسماعیلیان؛ سیده مریم عبدالهی

7

ارائه رویکردی ترکیبی از تحلیل پوششی داده ها و نظریه بازی ها به منظور رتبه بندی میزان تاثیرگزاری شاخص های کارت امتیازی متوازن در سنجش کارایی سازمان

مطالعات مدیریت صنعتی
صفحه 189-215
علیرضا علی نژاد؛ سیدرضا زمانی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.