1.

تغییر عناصر دعوی: شرحی بر ماده 98قانون آیین دادرسی مدنی

دوره 1، شماره 3، فروردین 1392، صفحه 9-33
خیر الله هرمزی

2.

توسعه صلاحیت یا صلاحیت تبعی

دوره 2، شماره 6، فروردین 1393، صفحه 161-193
خیراله هرمزی

3.

جمع و تفکیک بین دعاوی و مقایسه آن با تجزیه یک دعوی به چند دعوی در حقوق ایران و فرانسه

دوره 6، شماره 23، تیر 1397، صفحه 191-216
خیرالله هرمزی

4.

شرایط قابل استماع بودن دعوی در فقه (شرحی بر بند 3 و 5 الی 11 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی)

دوره 4، شماره 13، دی 1394، صفحه 9-35
خیراالله هرمزی

5.

لوازم عقلی دعوا

دوره 9، شماره 32، مهر 1399، صفحه 29-51
خیرالله هرمزی؛ سید فریدالدین تکاپو


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.

login