1.

اثر سود تقسیمی بر قیمت سهام شرکتها

دوره 1، شماره 2، تابستان 1382، صفحه 107-139
محسن خوش طینت؛ محمدرضا ساربانها

2.

اثر «نمودارهای رنگی» در ارائه «اطلاعات مالی پیچیده» برای انواع تصمیمات مالی

دوره 3، شماره 11، پاییز 1384، صفحه 177-207
محسن خوش طینت؛ مهتاب روح نیا

3.

ارزیابی متغیرهای موثر بر اعتبار پیش بینی سود توسط مدیریت

دوره 5، شماره 19، پاییز 1386، صفحه 21-49
محسن خوش طینت؛ مرتضی اکبری

4.

تاثیر اندازه شرکت بر محتوای اطلاعاتی اعلام سود

دوره 4، شماره 16، زمستان 1385، صفحه 1-18
محسن خوش طینت؛ صغری براری نوکاشتی

5.

تاثیر اهرم مالی برضریب واکنش سود

دوره 5، شماره 17، بهار 1386، صفحه 1-25
محسن خوش طینت؛ حامد فلاح جوشقانی

6.

چارچوب رابطه رفتار اطمینان بیش از حد سرمایه گذاران با بازده سهام

دوره 7، شماره 25، بهار 1388، صفحه 53-85
محسن خوش طینت؛ ولی اله نادی قمی

7.

حسابداری بین المللی: نقش و جایگاه آن

دوره 1، شماره 1، بهار 1382، صفحه 61-84
محسن خوش طینت

8.

رابطه بین تقارن و عدم تقارن اطلاعاتی با محافظه کاری

دوره 5، شماره 20، زمستان 1386، صفحه 37-59
محسن خوش طینت؛ فرزانه یوسفی اصل

9.

رابطه بین کیفیت سود و بازده سهام

دوره 3، شماره 12، زمستان 1384، صفحه 27-56
محسن خوش طینت؛ شاهپور اسماعیلی

10.

ضرورت استقراز نظام مالیات بر ارزش افزوده در ایران

دوره 4، شماره 15، پاییز 1385، صفحه 21-41
محسن خوش طینت؛ راحله یعقوبی

11.

قضاوت حرفه ای در حسابرسی

دوره 5، شماره 18، تابستان 1386، صفحه 25-57
محسن خوش طینت؛ جواد بستانیان

12.

مدیریت سود و پاداش مدیران: مطالعه ای جهت شفاف سازی اطلاعات مالی

دوره 1، شماره 3، پاییز 1382، صفحه 127-153
محسن خوش طینت؛ عبدالله خانی

13.

مقایسه بین نسبتهای مالی ترکیبی مبتنی بر صورت جریان وجوه نقد و اقلام تعهدی با نسبتهای مالی صرفا مبتنی بر اقلام تعهدی در پیش بینی ورشکستگی شرکتها

دوره 3، شماره 9، بهار 1384، صفحه 43-61
محسن خوش طینت؛ محمد تقی قسوری

14.

نقش سود و ارزش دفتری در ارزیابی قیمت سهام و تعیین رابطه آن با سود پیش بینی شده

دوره 4، شماره 14، تابستان 1385، صفحه 1-37
محسن خوش طینت؛ مهدی رضایی

15.

هماهنگ سازی استانداردهای حسابداری

دوره 2، شماره 6، تابستان 1383، صفحه 83-112
محسن خوش طینت؛ نظام الدین رحیمیان

16.

همبستگی شاخص های سنتی نقدینگی و شاخص های نوین نقدینگی

دوره 2، شماره 7، پاییز 1383، صفحه 55-76
محسن خوش طینت؛ زهیر نمازیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.