1.

ایرانِ پیرامونی و تحول روابط دولت – ملت در عصر پهلوی اول

دوره 25، شماره 82، آذر 1397، صفحه 71-97
محمد سعید ذکایی؛ مهران صولتی

2.

ارزش‌ها و سبک‌های زندگی جوانان ایرانی در نیم‌قرن اخیر: تداوم‌ها و گسست‌ها

دوره 29، شماره 99، دی 1401، صفحه 47-88
محمدسعید ذکائی

3.

اقتدار‌پزشکی،‌از‌خشونت‌تا‌دگرفهمی؛‌ ‌ مطالعه ای‌ ‌ قوم نگارانه‌در‌شهر‌تهران

دوره 26، شماره 85، شهریور 1398، صفحه 136-164
علیرضا صالحی؛ محمدسعید ذکائی؛ ابراهیم اخلاصی

4.

تحلیل سوژگی زنان کرد، همنوایی یا مقاومت در متن زندگی اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1402
سمیه رحمانی؛ ابوتراب طالبی؛ محمد سعید ذکائی

5.

دیدگاه‌های جوانان دربارة عدالت در فضای مجازی فارسی‌زبان (سنخ‌ها، استراتژی‌ها و پیامدها)

دوره 29، شماره 96، فروردین 1401، صفحه 1-46
سیمین ویسی؛ اردشیر انتظاری؛ سعید ذکایی؛ علی اکبر تاج مزینانی

6.

فضاهای فراغتی شهری و زنانگی‌های جدید- محمد سعید ذکایی

دوره 23، شماره 73، شهریور 1395، صفحه 63-92
سعید ذکایی

7.

مطالعات فرهنگی دایاسپورا و جهان وطنی

دوره 27، شماره 88، فروردین 1399، صفحه 1-24
محمدسعید ذکایی

8.

نظریه و روش در تحقیقات کیفی

دوره 9، شماره 17، خرداد 1381، صفحه 41-69
سعید ذکایی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login