1.

اثربخشی آموزش سرسختی روانشناختی بر خودکارآمدی تحصیلی و پذیرش اجتماعی دانش آموزان

دوره 14، شماره 48، تیر 1397، صفحه 87-103
داریوش عظیمی؛ آسیه شریعتمدار؛ ابراهیم نعیمی

2.

اثربخشی آموزش هوش اخلاقی بر اخلاق تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان دختر پایه دهم مدارس دولتی

دوره 16، شماره 56، تیر 1399، صفحه 131-156
سحر حیات بخش؛ غلامحسین انتصار فومنی؛ مسعود حجازی

3.

اثربخشی درمان حساسیت‌زدایی با حرکت چشم و پردازش مجدد بر اضطراب سخنرانی و خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان دارای اضطراب اجتماعی

دوره 12، شماره 45، فروردین 1400، صفحه 269-294
صادق حکمتیان فرد؛ سوران رجبی؛ فریده سادات حسینی

4.

ارائه الگوی مدل علّی درگیری تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی با عملکرد تحصیلی ازطریق ادراک از جّو مدرسه در دانش آموزان تیزهوش

دوره 10، شماره 40، دی 1399، صفحه 179-210
محمد رضا عسکری؛ بهنام مکوندی؛ عبدالکاظم نیسی

5.

ارائه مدلی برای عملکرد شیمی دانش‏آموزان، بر اساس باورهای معرفت شناختی، ادراک از محیط یادگیری سازنده‌گرا و راهبردهای انگیزشی و شناختیِ سطح بالا

دوره 8، شماره 26، دی 1391، صفحه 178-211
کاظم برزگر بفرویی؛ اسماعیل سعدی پور؛ صغری ابراهیمی قوام؛ نورعلی فرخی

6.

ارائه مدل علّی ادراک از جو آموزشی خلاق و مهارت‌های حل مسئله با انگیزش تحصیلی: نقش واسطه‌ای تحصیلی

دوره 13، شماره 46، دی 1396، صفحه 95-121
هوشنگ گراوند؛ عزت اله قدم پور؛ حسنعلی ویسکرمی

7.

ارائه مدل معادلات ساختاری جهت‌گیری هدف پیشرفت و خودکارآمدی تحصیلی با تأخیر در رضامندی تحصیلی: میانجی‌گری یادگیری خودتنظیم

دوره 16، شماره 57، مهر 1399، صفحه 43-69
کامیار عظیمی؛ مهدی عرب زاده؛ مرضیه امینی

8.

آزمون برازندگی مدلی در رابطه بین خودکارآمدی تحصیلی، اهداف پیشرفت 2×3 و انگیزش درونی- بیرونی دانش‌آموزان

دوره 19، شماره 68، تیر 1402، صفحه 152-180
محمد احمدی ده قطب الدینی؛ محمد شرفی؛ مریم غلامرضایی نژاد اناری؛ الهام محمودی

9.

الگوی علی روابط بین باورهای معرفت‌شناختی و مهارت‌های مطالعه بر عملکرد تحصیلی: نقش واسطه‌ای خودکارآمدی تحصیلی

دوره 15، شماره 53، مهر 1398، صفحه 51-72
توحید اشرف زاده؛ علی عیسی زادگان؛ فرزانه میکائیلی منیع

10.

باورهای شایستگی تحصیلی درس علوم: سنجش میزان تأثیرپذیری از پیشایندها و تأثیرگذاری بر پیامدهای آموزشی

دوره 19، شماره 69، مهر 1402، صفحه 134-162
مجتبی جهانی فر؛ فاطمه دهقانی

11.

بررسی رابطه خودکارآمدی تحصیلی با همایندی ادراک از خود و تفکر انتقادی در دانش آموزان

دوره 7، شماره 26، تیر 1395، صفحه 27-44
ابراهیم نعیمی؛ سید محمد حسین آشفته؛ ریحانه طالبی

12.

پیش بینی خودکارآمدی تحصیلی براساس راهبردهای یادگیری و ارزش های تحصیلی با در نظر گرفتن نقش میانجی اهداف پیشرفت

دوره 16، شماره 58، دی 1399، صفحه 25-45
زهرا براتی؛ ولی اله فرزاد؛ بهرام صالح صدق پور؛ پریسا تجلی

13.

پیش‏ بینی راهبردهای یادگیری خودتنظیم دانشجویان از طریق حمایت اجتماعی ادراک شده،خودکارآمدی تحصیلی و انتظار پیامد

دوره 15، شماره 52، تیر 1398، صفحه 15-43
الهه حجازی؛ عاطفه عظیمی

14.

پیش بینی عملکرد تحصیلی بر اساس حمایت خانواده، حمایت دوستان و دیگران: نقش میانجی خودکارآمدی تحصیلی، تاب آوری تحصیلی و مجذوبیت تحصیلی

دوره 15، شماره 52، تیر 1398، صفحه 239-268
مریم صفایی؛ علی محمد رضایی؛ سیاوش طالع پسند

15.

پیش بینی عملکرد تحصیلی بر اساس درگیری تحصیلی، خودکارآمدی تحصیلی، اهداف پیشرفت و ادراک از جّو مدرسه در دانش آموزان تیزهوش

دوره 9، شماره 36، بهمن 1398، صفحه 127-149
محمد رضا عسکری؛ بهنام مکوندی؛ عبدالکاظم نیسی

16.

تدوین مدل ساختاری سازگاری اجتماعی براساس خودکارآمدی تحصیلی و عملکرد خانواده با میانجی گری راهبردهای فراشناختی

دوره 16، شماره 56، تیر 1399، صفحه 281-305
جمال شیخ احمدی؛ فرزاد زندی؛ مریم اکبری؛ یحیی یار احمدی

17.

رابطه بین اهداف پیشرفت و درگیری تحصیلی با نقش میانجی ادراک از محیط مدرسه و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان

دوره 20، شماره 71، فروردین 1403
داود کاظمی فرد؛ عزت اله قدم پور

18.

عوامل مرتبط با تعلل ورزی تحصیلی

دوره 11، شماره 37، مهر 1394، صفحه 161-185
ابوالقاسم یعقوبی؛ بهروز قلائی

19.

موسیقی قرآن‌: راهبردی اثربخش در کاهش علائم افسردگی و افزایش خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان خوابگاهی

دوره 11، شماره 42، تیر 1399، صفحه 73-96
رضا میرعرب رضی؛ مریم طالبی؛ علیرضا بادله

20.

نقش کمال‌گرایی سازگارانه و ناسازگارانه مادران در احساس مسئولیت‌ دانش‌آموزان: نقش میانجی‌گری خودکارآمدی تحصیلی

دوره 18، شماره 64، تیر 1401، صفحه 175-198
ساناز دهقان مروستی

21.

نقش واسطه‌ای درگیری تحصیلی در رابطه ویژگی‌های شخصیتی و خودارزشمندی با خودکارآمدی تحصیلی در دانش آموزان پسر دبیرستانی

دوره 20، شماره 71، فروردین 1403
سلمان اکبردوست زنگنه؛ عطا طهرانچی؛ زهرا ایجادیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login