1.

ارتباط حاکمیت شرکتی و اَبعاد آن با کارائی سرمایه گذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 13، شماره 52، زمستان 1395، صفحه 9-36
صابر شعری آناقیر شعری آناقیر؛ یحیی حساس یگانه؛ مهدی سدیدی؛ بنیامین نره ئی

2.

ارتباط ساختار هیأت مدیره با محتوای اطلاعاتی سود حسابداری

دوره 10، شماره 37، بهار 1391، صفحه 99-125
روح الله صدیقی

3.

ارتباط ساختار هیأت مدیره با محتوای اطلاعاتی سود حسابداری

دوره 9، شماره 33، بهار 1390، صفحه 99-125
روح اله صدیقی

4.

بررسی ارتباط ابعاد حاکمیت شرکتی با کارائی سرمایه گذاری

دوره 13، شماره 52، زمستان 1395
بنیامین نره ئی؛ صابر شعری اناقیر؛ یحیی حساس یگانه؛ مهدی سدیدی

5.

تاثیر حاکمیت شرکتی بر کاهش مدیریت سود

دوره 5، شماره 17، بهار 1386، صفحه 151-171
یحیی حساس یگانه؛ نرگس یزدانیان

6.

تاثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر تجدیدارائه های حسابداری

دوره 12، شماره 46، تابستان 1394، صفحه 87-110
محمدعلی باقر پور ولاشانی؛ حسین اعتمادی؛ مهدی امید فر

7.

حاکمیت شرکتی: میزان رعایت حقوق سهامداران در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 6، شماره 22، تابستان 1387، صفحه 1-21
محمدهاشم بت شکن؛ مهسا رهبری خرازی

8.

رابطة ساز وکارهای حاکمیت شرکتی و محافظه کاری

دوره 10، شماره 38، تابستان 1391، صفحه 29-52
یحیی حساس یگانه؛ مرتضی احمدی

9.

رابطه بین ساز و کارهای حاکمیت شرکتی و کارایی مدیریت موجودی کالا (مطالعه موردی: شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

دوره 11، شماره 42، تابستان 1392، صفحه 157-184
امین ناظمی؛ علیرضا ممتازیان؛ محسن صالحی نیا

10.

رابطه حاکمیت شرکتی و ارزش ایجاد شده برای سهام داران

دوره 9، شماره 23، زمستان 1390، صفحه 233-261
یحیی حساس یگانه؛ عبدالله مولودی

11.

مدیریت سود واقعی، حاکمیت شرکتی و نگهداشت وجه نقد

دوره 11، شماره 44، زمستان 1392، صفحه 145-161
فرشید خیر اللهی؛ اسحاق بهشور؛ فرزاد ایوانی

12.

مدلی برای رتبه بندی حاکمیت شرکتی در ایران

دوره 8، شماره 30، تابستان 1389، صفحه 1-35
یحیی حساس یگانه؛ محمد جواد سلیمیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.